Proračun Udruženja obrtnika Labin za iduću godinu 528 tisuća kuna

Proračun Udruženja obrtnika Labin za iduću godinu 528 tisuća kuna

15.12.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Financijski izvještaj Udruženja obrtnika Labin za iduću godinu izglasan je u visini 528 tisuća kuna od čega 481 tisuća otpada na prihoda od komorskog doprinosa u paušalnom iznosu. Rashodi su planirani u istom iznosu, a najveći dio rashoda, 310 tisuće kuna, otpada na rashode zaposlenih. Skupštinarka Nataša Filipović ne slaže se s time da 60% rashoda otpada na plaće zaposlenih.

Skupštinar Mladen Miličić predložio je da se članarina sa 65,00 kuna smanji na 60,00 kuna mjesečno, što Skupština nije prihvatila. Komorski doprinos Udruženju obrtnika Labin za 2012. godinu plaćat se u paušalnom iznosu od 65,00 kuna mjesečno. Udruženje obrtnika prema jučer prihvaćenom prijedlogu ima devet sekcija, a ne šest kao do sada. Iz sekcije uslužnih djelatnosti izdvojili su se građevinari, frizeri-pedikeri i pružatelji intelektualnih usluga.

udruženje obrtnika labin udruženje obrtnika proracun