Proračun Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu na Prvom čitanju

Proračun Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu na Prvom čitanju

17.11.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U utorak, 24. studenog 2015. godine održati će se 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj će se raspravljati o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

 

Na dnevnom redu slijede nacrti prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu, Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Socijalnog programa Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Programa pripreme i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

 

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

 

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu nalazi se u prilogu.

 

 

Projekcija proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu .pdf3.67 MB
Program jačanja gospodarstva za 2016 s projekcijama za 2017. i 2018. - nacrt prijedloga.pdf272.61 KB
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu - nacrt prijedloga.pdf368.8 KB
Socijalni program Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu.pdf391.3 KB
Program javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2016 godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu - nacrt prijedloga.pdf320.37 KB
Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2016 - nacrt prijedloga.pdf182.27 KB
Program pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu.pdf789.29 KB
Plan razvojnih programa.pdf187.56 KB

proračun grad labin prvo čitanje financiranje sjednica