Promoviran 3. Zbornik o Matiji Vlačiću Iliriku

Promoviran 3. Zbornik o Matiji Vlačiću Iliriku

13.3.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Kultura

U labinskom Malom kazalištu sinoć je promoviran Zbornik radova sa 3. međunarodnog znanstvenog skupa o Matiji Vlačiću Iliriku koji je održan u Labinu od 22. do 24. travnja 2010. godine.

 

Promociji je bio nazočan akademik Josip Bratulić, sudionik Znanstvenog skupa, te dr. Lucijan Mohorović, prof. Olja Višković i prof. Tullio Vorano, također sudionici Znanstvenog skupa dok su na video linku uz tehničku potporu Sedmice d.o.o. iz Labina bili urednici Zbornika dr. Luka Ilić u Mainzu (Njemačka) te dr. Marina Miladinov u Zagrebu.

 

Prilozi u Zborniku organizirani su s obzirom na srodnost tema, a ne u skladu s programom simpozija, naglasila je dr. Miladinov te dodala kako slijed tematskih blokova, kao i format i grafičko rješenja, odgovaraju koliko je to moguće prošlom Zborniku radi lakšeg snalaženja. Iz istih praktičnih razloga Zbornik je opremljen popisom kratica te kazalom osobnih imena i mjesta.

 

Na samom početku Zbornika nalazi se teološko-filozofski blok, koji gotovo bešavno prelazi u teološko-povijesni, nakon čega slijede prilozi o Vlačiću u njemačkom i slavenskom kontekstu njegova doma. Dva priloga na samom kraju Zbornika tiću se modernih istraživanja te mogu poslužiti i kao svojevrstan vodič potencijalnim istraživačima našeg istarskog teologa.

 

Treći međunarodni znanstveni skup u Labinu svojom je kvalitetom izlaganja i priloga ovom Zborniku sasvim sigurno započeo novu fazu u međunarodnoj suradnji “flacijanskih” znanstvenika i stručnjaka za razdoblje reformacije. Radi navedenog može se zaključiti da su očekivanja i nadanja izražena u predgovoru Zbornika objavljenog 2008. godine velikim dijelom ostvarena te možemo očekivati nastavak tog plodonosnog razvoja u organizaciji idućeg labinskog skupa.

 

Sadržaj Zbornik radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa “Matija Vlačić Ilirik” Labin, 22.-24. travnja 2010.:

 

Predgovor Marina Miladinov

Popis kratica

Ivan Kordić Vlačićeva teološka antropologija

Jure Zovko Aktualnost Vlačićeve teorije interpretacije

Zoltán Rokay Die Methoden in der Clavis von Flacius

Robert Kolb Matthias Flacius’ Glossa Compendiaria: The Wittenberg Way of Exegesis in Its Second Generation

Hans Peter Großhans Flacius und das Wort Gottes. Die Auseinandersetzung mit Kaspar Schwenckfeld

Robert J. Christman “Wir sindt nichts den eytel sunde”: The Impact of Flacius’ Theology of Original Sin on the German Territory of Mansfeld

Douglas Grandon Flacius and the Fathers: Cross-examining Justin and Iraeneus

Phillip Haberkern Flacius’ Human Face of Doctrine: Sacred History Between Prosopography and Dogmatics

Francesca Tasca Dirani “Sicut et hoc tempore accidisse vidimus”. Il profilo biblico di Valdo di Lione nel Catalogus testium veritatis di Mattia Flacio Illirico

Vera von der Osten-Sacken Die kleine Herde der 7000 − Die aufrechten Bekenner in M. Flacius’ Illyricus konzeptionellen Beiträgen zur Neuformulierung der Kirchengeschichtsschreibung aus protestantischer Sicht

Henning P. Jürgens Der Konflikt zwischen Matthias Flacius und Philipp Melanchthon in der Sicht des Johannes Cochläus: Die Schrift De Excvsatione Philippi Melanthonis, Adversvs clamores Flacij Illyrici

Oliver K. Olson Flacius Debates The Fulda Jesuits

Harald Bollbuck Die Magdeburger Zenturien – Entstehung und Arbeitstechnik eines kirchenhistorischen Unternehmens

Dainora Pociūtė Matthias Flacius and the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania

Luka Ilić “Der heilige Mann und thewre held”: Flacius’ View of Luther

Tullio Vorano Labin Vlačićeva doba u spisima notara Bartolomea Gervasija

Lucijan Mohorović Matija Vlačić Ilirik Mlađi: profesor philosophiae & logicae Aristotelis i profesor praktične medicine

Fanika Krajnc Vrečko Flacianer Mathias Klombner zwischen Kroaten und Slowenen des 16. Jahrhunderts

Josip Bratulić Uloga kranjskih staleæa u promicanju protestantizma u Sloveniji i Hrvatskoj

Olja Višković Labinski znanstveni skup o Vlačiću 1970. godine

Tamara Runjak i Alojz Jembrih Flaciana u knjižnici HAZU

Kazalo osobnih imena i mjesta

 

Nakladnik Zbornika je Grad Labin, urednica Mirana Miladinović uz suradnju Luke Ilića. Dizajn potpisuju Mario Aničić i Jele Dominis, a Zbornik je tiskan u nakladi od 500 primjeraka.

 

zbornik mlatija vlačić kultura josip bratulić znanstveni skup