Projekt izgradnje reciklaznog dvorišta Cere prošao Fazu 1 natječaja za EU novac

Projekt izgradnje reciklaznog dvorišta Cere prošao Fazu 1 natječaja za EU novac

14.1.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Tijekom prosinca Općina Sv.Nedelja je, uz snažnu pomoć 1.MAJ-a d.o.o. u pripremi i prijavi, kandidirala projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Cere na natječaj za EU novac, a koji je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Ovih dana stigla je obavijest iz Ministarstva o uspješnom prolasku Faze 1, te je projekt na dobrome putu. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 1.631.049,38 kuna, a zatraženi iznos EU sufinanciranja je 1.386.391,97 kuna, odnosno 85%.

prvimaj.hr
projekt cere odlagalište otpada cere prvi maj eu fondovi financiranje