Programi potpora i kreditiranja Ministarstva turizma

Programi potpora i kreditiranja Ministarstva turizma

27.4.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Ministarstvo turizma je 2. travnja 2010. godine objavilo deset javnih poziva kojima se u ovoj godini dodjeljuju bespovratne financijske potpore za razvojne turističke projekte. Programi su sljedeći:

 

  1. Program dodjele bespovratnih sredstava turističkim projektima i projektima koji imaju utjecaj na podizanje kvalitete turističke ponude kojima su prethodno odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova,
  2. Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu „Promocija zanimanja“,
  3. Program poticanja djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija  u području turizma u 2010. godini,
  4. Program unapređenja kvalitete ugostiteljske industrije u 2010. godini,
  5. Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „Baština u turizmu“,
  6. Program poticanja izrade i plasmana suvenira „Izvorni suvenir“,
  7. Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu „Zelena brazda“,
  8. Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru „Plava brazda“,
  9. Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma,
  10. Program poticanja ulaganja u javnu turističku infrastrukturu u 2010. godini ''''Turizam bez zapreka''''.

 

Rok za prijavu projekata je najkasnije do 31. svibnja 2010. godine, a prijave se šalju preporučeno na adresu: Ministarstvo turizma, 10000 ZAGREB, Prisavlje 14, s naznakom naziva projekta i napomenom – ne otvaraj. Dodatne informacije o javnim pozivima i programima, kao i obrasci za prijavu nalaze se na web stranici Ministarstva turizma www.mint.hr/Programi potpora i kreditiranja.

 

Pored navedenih programa Ministarstvo turizma objavilo je 22. travnja 2010. godine otvoreni javni poziv za uključivanje u program kreditiranja seoskog turizma „Razvoj turizma na selu“. Program „Razvoj turizma na selu“ je poticajna mjera kreditiranja seoskog turizma na ruralnim područjima Republike Hrvatske uz državnu subvenciju kamata, stvaranjem smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam i stvaranjem uvjeta za dodatne sadržaje i atrakcije u seoskom turizmu. Poslovne banke s kojima je Ministarstvo potpisalo Ugovor o poslovnoj suradnji su: CENTAR BANKA; CREDO BANKA; CROATIA BANKA; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK; HRVATSKA POŠTANSKA BANKA; HYPO ALPE-ADRIA-BANK; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG; JADRANSKA BANKA; KARLOVAČKA BANKA; OTP BANKA HRVATSKA; PODRAVSKA BANKA; PRIVREDNA BANKA ZAGREB; SLATINSKA BANKA; SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA; VABA BANKA VARAŽDIN; VOLKSBANK

 

Rok podnošenja zahtjeva je kontinuirano, a najkasnije do 31. prosinca 2011. godine i sukladno proračunskim sredstvima predviđenim za ove namjene u tekućoj godini. Obavijesti o Programu zainteresirani mogu dobiti na web stranici Ministarstva turizma - Seoski turizam i u poslovnim bankama koje sudjeluju u provedbi projekta.

 

kreditiranje financiranje ministarstvo turizma seoski turizam turizam poduzetništvo