Produžen rok za prijave na natječaj za dodjelu sredstva iz IPARD programa za Mjeru 302

Produžen rok za prijave na natječaj za dodjelu sredstva iz IPARD programa za Mjeru 302

19.10.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa.

 

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (Narodne novine br.: 72/12, 93/12).

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika, u sustavu PDV-a sukladno Prilogu II. Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.

 

Prijava se dostavlja zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopija numeriranih stranica) preporučenom poštom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za IPARD, Mjera 302«.

 

Obrazac za podnošenje prijave nalazi se na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr . Obrazac se popunjava u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjava ručno mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici

 

Rok za podnošenje prijava produžuje se do 31. prosinca 2012. 

 

Javni natječaj u cijelosti nalazi se u privitku. 

 Javni natječaj za dodjelu sredstva iz IPARD programa za Mjeru 302.pdf31.74 KB

 

ipard eu financiranje poljoprivreda