Priprema Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu

Priprema Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu

23.11.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu upućen je vijećnicima Gradskog vijeća Grada Labina 15. studenog 2016. godine. 

Praksa gradskih čelnika, gradonačelnika Tulia Demetlike i njegovih zamjenika Zorana Rajkovića i Eni Modrušan već više godina je da se prije donošenja proračuna gradski vijećnici, predsjednici klubova vijećnika Gradskog vijeća Grada Labina kao i predstavnici svih političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina pozovu na zajednički konstruktivan sastanak izvršne i predstavničke vlasti na kojem se predstavi i razmatra Nacrt prijedloga proračuna Grada Labina. Tim načinom dajemo svima mogućnost da iznesu svoja stajališta i ideje kako bi gradska uprava bila čim transparentnija u procesu predlaganja proračuna.

Radi ostvarenja navedenog cilja Gradonačelnik Grada Labina pozvao je i ove godine predsjednike klubova vijećnika kao i predstavnike svih političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina na zajednički sastanak u četvrtak, 24. studenog 2016.

S ciljem aktivnog uključivanja mjesnih odbora na području Grada Labina u proces donošenja gradskog proračuna za 2017. godinu, Grad Labin proveo je i konzultacije s mjesnim odborima. Stoga, je krajem rujna sazvan sastanak s predsjednicima mjesnih odbora Grada Labina. Upravni odjel za komunalne djelatnosti sukladno zaprimljenim prijedlozima građana izradio je pregled svih traženih investicija i zahvata manje financijske vrijednosti koje su naši građani sugerirali kroz određeni period. Dogovoreno je da svaki mjesni odbor ima na raspolaganju određeni iznos za realizaciju malih komunalnih akcija. U okviru toga predloženo je predsjednicima mjesnih odbora da u suradnji sa svojim članovima i građanima definiraju aktivnosti i sadržaje koje će realizirati u slijedećoj godini na području mjesnog odbora, što je i uključeno u prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Želja je gradske uprave da se zajedničkim dijalogom rasprave projekti planirani u Proračunu za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu kako bismo usklađivanjem planova i realiziranjem zacrtanog programa radili zajednički za dobrobit građana Grada Labina. Cilj nam je i u 2017. godini očuvati postojeću financijsku stabilnost gradskog proračuna i izvršenje planiranih investicija kao i zadržati postojeće standarde financiranja javnih potreba u gradu.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj će se razmatrati Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu zakazana je za ponedjeljak, 28. studeni 2016. u 17,00 sati, a Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu dostupan je na stranicama Grada Labina na poveznici http://www.labin.hr/proracun-za-2017_1.

 

proračun prijedlog grad labin financiranje javna rasprava