PRIMJEDBE NA IZMJENE PROSTORNOG PLANA ISTARSKE ŽUPANIJE

25.10.2007. // Zelena Istra // Objavljeno u kategoriji Društvo

"Unatoč dugogodišnjoj tradiciji prostornog planiranja u Hrvatskoj i relativno očuvanim prostornim vrijednostima, u posljednje vrijeme negativni procesi prijete nepopravljivo štetnim posljedicama u prostoru. Iako je prostor nezamjenjiv resurs razvoja on se bespoštedno devastira, naročito na Jadranu i u povijesnim središtima hrvatskih gradova.
U momentu velikog pritiska investitora, institucije koje izrađuju prostorne planove izgubile su stručnu neovisnost. Izložene su pritisku lokalnih vlasti, koje su često nesvjesne vrijednosti prostora kojim gospodare, pa prvenstveno servisiraju investitore s ciljem maksimalne eksploatacije prostora te prirodne i kulturne baštine. Javnost je samo formalno uključena u procese izrade prostornih planova."

(iz Deklaracije Zelenog foruma, mreže udruga za zaštitu okoliša U RH).

Stav Zelenog foruma o metodama i sadržaju prostornih planova u potpunosti se može primijeniti i na Prostorni plan Istarske županije...

Umjesto da se plan kreira prema potrebama njegovih stanovnika, u njegovom oblikovanju sudjeluju jedino politički moćnici i poslovni sektor. Takvim načinom planiranja budućim ćemo generacijama ne samo prenijeti sve naše okolišne probleme nego ih višestruko uvećati.
Pročitajte cijeli tekst primjedbi na PPIŽ - primjedbe na ucrtavanje potencijalnih lokacija za terminale za ukapljeni plin (LNG terminali) u Raškom i Plominskom zaljevu i Koromačnom, na prenamjenu zelene površine Muzilu u građevnu i izgradnje golf kompleksa na Muzilu te na načina izračuna turističkih smještajnih kapaciteta.