Prilaz Kršin 5 i Prilaz Vala 11 prve zgrade u Hrvatskoj povukle sredstva FZOU za obnovu fasada

Prilaz Kršin 5 i Prilaz Vala 11 prve zgrade u Hrvatskoj povukle sredstva FZOU za obnovu fasada

4.5.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ostalo

U 2014. godini u Labinu su obnovljene četiri stambene zgrade, a tokom 2015. planirana je obnova još tri stambene zgrade, za što je ostvareno pravo na sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.579.630,86 HRK. Za četiri zgrade upućen je zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za isplatu sredstava te su zgrade Prilaz Kršin 5 i Prilaz Vala 11 i ostvarile uplatu Fonda (40%) i kao takve prve su zgrade u Hrvatskoj koje su povukle sredstva Fonda. Isplaćena sredstva za zgradu Prilaz Kršin 5 su 204.836,28 kuna i Prilaz Vala 11 su 199.949,08 kuna.  Za preostale dvije očekuje se uplata Fonda u narednim danima. U natječajima provedenim tokom 2015. godine Labin stan prijavio je 10 zgrada za sufinanciranje energetskog pregleda i certifikata (40%), 23 zgrade za sufinanciranje projektne dokumentacije (100%) i 25 zgrada za sufinanciranje energetske obnove (40%).

 

Labin stan omogućio je suvlasnicima energetsku obnovu zgrada na kvalitetan način, uz najpovoljniju cijenu, uz povoljne uvjete kreditiranja i uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U konačnici, osim velike uštede na troškovima obnove, ostvaruje se i ušteda na potrošnji energije za grijanje i hlađenje, na troškovima održavanja stanova te se povećava vrijednost nekretnina i kvaliteta življenja.

labin stan besplatna reklama energetska učinkovistost fasada obnova zgrade nekretnine kature