Prikupljaju se prijedlozi za općinska priznanja

Prikupljaju se prijedlozi za općinska priznanja

25.8.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

NEDEŠĆINA - Općina Sv. Nedelja poziva građane da do 12. rujna dostave prijedloge za općinska priznanja koja će biti dodijeljena na njen dan, 16. listopada.

Predloženi mogu biti pojedinci, udruge i ustanove iz općine i izvan nje te druge jedinice lokalne samouprave za iznimna postignuća kojima su doprinijeli nedešćanskom razvoju i ugledu. Uobičajeno je da se na popularni »Šesnajsotobra« uruče tri plakete, ali Općina može dodijeliti i više priznanja.

 

Komisija za dodjelu priznanja Opæine Sveta Nedelja sukladno odredbama Odluke o priznanjima Opæine Nedešæina ("Službene novine Grada Labina i Opæina Kršan, Nedešæina, Piæan i Raša", broj 7/95.) na sjednici održanoj dana 11. kolovoza 2008. godine pokrenula je postupak za dodjelu priznanja Opæine Sveta Nedelja u 2008. godini, otvorivši rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.

Priznanje Opæine Sveta Nedelja dodjeljuje se pojedincima, društvima, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, državnim tijelima i drugim institucijama i službama, sa ili van podruèja Opæine, kao i stranim državljanima, udrugama, ili institucijama za iznimna dostignuæa i doprinos od osobitog znaèenja za razvitak i ugled Opæine, a posebice za naroèite uspjehe u unapreðivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapreðivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

Godišnje se dodjeljuje u pravilu najviše 5 priznanja.

Priznanje Opæine pojedincu može se dodijeliti i posthumno, kada se uruèuje èlanovima uže obitelji.

Prijedlozi za dodjelu priznanja Opæine Sveta Nedelja dostavljaju se Komisiji za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja u pismenoj formi, obrazloženi a po potrebi i dokumentirani.

Rok za podnošenje prijedloga otvoren je od 13. kolovoza pa do zakljuèno 12. rujna 2008. godine.

http://www.sv-nedelja.hr/hrv/default.asp?m=15#

 

javna priznanja Sveta Nedelja Sv Nedelja Nedešćina poziv