Prijeti li slapu Sopot na Pićanštini uništenje

Prijeti li slapu Sopot na Pićanštini uništenje

12.5.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Udruga Zelena Istra na svom facebook profilu upozorava kako Hrvatske vode projektom izgradnje brane na području Tupljanskog potoka, a zašto su već pokrenule i izradu idejnog projekte, prijete zapravo uništenjem slapa Sopot nedaleko Pićna u selu Floričići. Zelena Istra ističe da je to područje dio Ekološke mreže (Natura 2000) i to kao Područje očuvanja značajno za vrste i staništa, šifra HR2001365 Pazinština, a to je ujedno i stanište strogo zaštićene vrste veliki vodenjak.

 

Kažu oni i da je prema informacijama Državnog zavoda za zaštitu prirode potvrđeno da se na tom području predviđa "uspostava nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde, pera, posmjerne gradnje, traverze, pregrade i slično u koritu vodotoka“ ta da su za taj zahvat Hrvatske vode obavezne napraviti Ocjenu prihvatljivosti za Ekološku mrežu i Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

 

Prema informacijama Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije i Državnog zavoda za zaštitu prirode ti postupci još nisu pokrenuti. Ekološka mreža je specifičan mehanizam kojim se ne štite krajobrazne vrijednosti pa ni ukupna bio raznolikost područja već isključivo ciljne vrste i staništa zbog kojih je područje izdvojeno u mrežu. I zato je osim ovog mehanizma potreban i pritisak javnosti, građana, institucija i struke kako bi se sačuvao ovaj prekrasan dragulj Pićanštine!'', poručili su iz ove ekološke udruge.

 

Udruga Zelena Istra je o ovom slučaju zatražila relevantne informacije od Držanog zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva zaštite okoliša i prirode - Uprave za zaštitu prirode te je na svom facebook profilu pozvala građane, institucije i struke da se aktivno uključe u ovaj, za sada, tek planirani projekt.

 

slap sopot pićan sopot zelena istra ekologija