Prijedlog Kulturne strategije Grada Labina na javnom uvidu do 28. ožujka

Prijedlog Kulturne strategije Grada Labina na javnom uvidu do 28. ožujka

20.3.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Kultura

Gradonačelnik Grada Labina na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 09/09. i 09/10. – lektoriran tekst), razmatrajući Nacrt Kulturne strategije Grada Labina 2014-2019. godine,  20. ožujka 2013. godine, donio je Zaključak kojim utvrđuje Prijedlog Kulturne strategije Grada Labina 2014-2019. godine te isti upućuje na  javni uvid.

 

Prijedlog Kulturne strategije izložit će se na javni uvid u trajanju od 8 dana, od danas, 20. ožujka 2013. godine do četvrtka, 28. ožujka 2013. godine u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Titov trg 11 ( I kat / soba 12)  svakog radnog dana od 8 - 11 sati i na www.labin.hr.

 

 

Javno predstavljanje radi obrazloženja Prijedloga Kulturne strategije održat će se za sve zainteresirane u ponedjeljak, 25. ožujka 2013. godine s početkom u 17,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Labina.

 

Nositelj izrade – Upravni odjel za društvene djelatnosti obavijest o održavanju javnog predstavljanja Prijedloga Kulturne strategije objaviti će na web-stranici Grada Labina www.labin.hr te na Radio Labinu.

 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Kulturne strategije mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javnog uvida  do zaključno 28. ožujka 2013. godine. 

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Kulturne strategije mogu se, do dana zaključenja javnog uvida podnositi :upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Labina i e-mailom na adresu: javnost@labin.hr.

 

ulturna strategija Labina -NACRT.pdf101.62 KB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA KULTURNE STRATEGIJE.pdf73.3 KB

kultura kulturna strategija nacrt javni uvid