Preminula Labinjanka Ema Derossi Bjelajac koja je sredinom osamdesetih godina obnašala dužnost predsjednice SR Hrvatske

Preminula Labinjanka Ema Derossi Bjelajac koja je sredinom osamdesetih godina obnašala dužnost predsjednice SR Hrvatske

26.6.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U subotu, 20. lipnja 2020. Godine u Zagrebu u 95-toj godini života preminula je  istaknuta  istarska i labinska političarka Ema Derossi-Bjelajac.

Ema Derossi Bjelajac rođena je u Štrmcu 3. svibnja  1926. godine, a osnovnu školu pohađala je u Nedešćini, a potom je školovanje nastavila u Labinu.

Učesnica je narodnooslobodilačke borbe te je društveno i politički vrlo aktivna te na brojnim dužnostima u bivšoj  SFR Jugoslaviji i SR Hrvatskoj.

Bila je prva žena koja je obavljala dužnost predsjednice Predsjedništva SR Hrvatske i to od 20. studenog 1985. do 10. svibnja 1986. godine, kada odlazi u mirovinu.

Završila  je Višu političku školu »Đuro Đaković« 1951. u Beogradu i Visoku upravnu školu (VUŠ) 1959. u Zagrebu, gdje je na Pravnom fakultetu magistrirala upravno-političkom temom 1965. Kao pripadnica partizanskog pokreta bila je od 1943. član KK SKOJ i NOO labinskog kotara te surađivala u pulskom Okružnom propagandnom odjelu. Nakon rata radila je u  OK KPH za Istru i bila članica pulskoga GK KPH (1946–48) i Biroa ObK KPH za Rijeku (1948–53). Od  1953 do 1959. godine bila je glavna urednica Glasa Istre a potom i direktorica izdavačke kuće »Otokar Keršovani«.

Na zagrebačkoj VUŠ bila je izabrana za asistenticu (1959) i docenticu (1966), a na Pravnom fakultetu predavala je na katedri nauka o upravi (1968–74). Bila članica CK SKJ (1964–69) i IK CK SKH (1969–74), predsjednica Sveučilišne organizacije SK Zagreb (1968–70), članica Predsjedništva GK SKH Zagreb (1980–82).

U više je navrata  bila  zastupnica u Saboru i njegova potpredsjednica (1978–82).

Radovima s područja upravnih znanosti surađivala je u zbornicima i časopisima Naša zakonitost (1961, 1979, 1985), Uprava (1962), Zbornik VUŠ (1966–68), Encyclopaedia moderna (1968), Samoupravljanje (1973) i Zbornik Pravnog fakulteta (1974). Političke radove tiskala je u časopisima Žena (1968), Naše teme (1972, 1974, 1982, 1988), Pogledi (1979–80) i zbornicima Idejni osnovi socijalističkog samoupravljanja (Beograd 1977) i Učešće žena u procesima društvenog odlučivanja (Beograd 1982).

Više je godina bila predsjednica Čakavskog sabora.

Ema Derossi Bjelajac iako je najveći dio života provela u Zagrebu, bila je vezana uz svoj rodni kraj i često boravila na Štrmcu kod svoje obitelji.  Labin i Labinšćina su trajno bili  njezin interes, te je uvijek  sa zanimanjem pratila zbivanja u Labinu.

Posljednji ispraćaj Eme Derossi Bjelajac bit će u krugu obitelji 29. lipnja u 12.30 sati na Mirogoju.

ema derossi bjelajac in memoriam