Stampar M - Stampar

Predstavnice Nacionalne zaklade zadovoljne provedbom projekta Centar +65

Predstavnice Nacionalne zaklade zadovoljne provedbom projekta Centar +65

23.4.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Jučer su u Gradu Labinu boravile predstavnice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade i gđa Marija Boltek, voditeljica Razvojnog ureda. Sastanak je održan u prostorijama Grada Labina nakon čega su posjetile uredsku prostoriju Centra za pomoć starijim osobama. Tijekom boravka u Labinu posjetiteljice su se izravno upoznale sa provedbom projekta Centar +65, realiziranog upravo financijskom podrškom Nacionalne zaklade. O provedenim aktivnostima Centra u periodu od otvaranja do danas, o realizaciji usluga, ostvarenom prihodu i sličnim aktivnostima informirala je Tanja Franković, voditeljica Centra +65.

Centar +65 službeno je započeo sa radom 8. ožujka 2013. godine. U mjesec dana koliko djeluje Centar sklopljeno je ukupno 7 Ugovora o pružanju usluga te zaprimljeno 13 zahtjeva za pojedinačnom uslugom. Korisnici su u dobi od 77 do 84 godina, a podjednako su zastupljena samačka i zajednička domaćinstva. Od strane korisnika postoji najveći interes za uslugu obavljanja kućanskih poslova, zatim slijedi usluga prijevoza do/od liječnika i usluga nabavke osnovnih životnih potrepština. Sa uslugom organiziranja i dostave toplog obroka u dom Centar je započeo u ponedjeljak, 22. travnja 2013. Predstavnice Nacionalne zaklade izrazile su zadovoljstvo provedbom projekta, organizacijom i načinom pružanja usluga.

 

Grad Labin uz financijsku podršku Nacionalne zaklade osnovao je „Centar +65“ kao oblik izvaninstitucionalne pomoći osobama treće životne dobi. Centar je namijenjen svim osobama starijim od 65 godina sa prebivalištem na području Grada Labina, a cilj je da se korisnicima kroz razne usluge, programe i aktivnosti omogući dostojanstveno starenje te dulji i kvalitetniji boravak u vlastitom domu. 

 

Sastanku su u ime Građanskog odbora za provedbu projekta prisustvovale gđa. Alda Miletić i gđa. Nada Križanac, te ispred Grada Labina gđa. Eni Modrušan, zamjenica gradonačelnika i voditeljica projekta, i Sanja Dobrić, djelatnica Grada Labina.

 

 

centar +65 tanja franković stariji umirovljenici usluga zaklada za razvoj civilnog društva