Poziv za učlanjenje u udrugu mladih „Alfa Albona“ Labin

Poziv za učlanjenje u udrugu mladih „Alfa Albona“ Labin

8.8.2011. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Udruga mladih „Alfa Albona" je nevladina, neprofitna i nestranačka Udruga mladih ljudi, osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih.

Svrha Udruge jest poticanje angažiranosti mladih u zadovoljavanju njihovih potreba te stvaranje trajne osnove za razvijanje komunikacije medu mladima radi promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specifične probleme s kojima se ovaj dio populacije susreće. Krajnji cilj je pomoći mladima pri integraciji u društvo i sve njegove sfere do postizanja njihove trajne društveno-ekonomske samostalnosti.

 

Osnovni ciljevi Udruge jesu:

 

û       osnivanje Info Centra za mlade Labin

û       poticanje kreativnosti mladih ljudi

û       usmjeravanje mladih prema stjecanju dodatnih vještina i znanja

û       integracija mladih u međunarodne obrazovne i kulturne tokove

 

 

Za ostvarenje navedenih ciljeva udruga „Alfa Albona" će se baviti aktivnostima:

 

û       osmišljavanja i realizacije projekata za poboljšanje kvalitete života mladih

û       organiziranje radionica, savjetovališta, predavanja i javnih tribina vezano uz teme zanimljive mladima

û       osmišljavanja i provođenja neformalnih oblika obrazovanja za izgradnju civilnog društva te poticanje mladih da se bave znanošću, kulturom, obrazovanjem, poduzetništvom i ostalim oblicima javnog života.

 

Ovim putem udruga mladih „Alfa Albona" poziva sve mlade koji su zainteresirani za aktivan rad u Udruzi da pošalju kratak životopis na mail alfa.albona@gmail.com. Svi kandidati će proći intervju u kojem će se ispitati njihova motivacija te osnovne vještine i kompetencije potrebne za rad u timovima i projektima.

 

Svi volonteri imati će priliku sudjelovati u izradi planova i aktivnosti same Udruge te raditi u timovima i projektima za mlade (voditelji timova, predavači, organizatori projekata, poslovi dizajna, marketinga, prikupljanja donacija i sponzorstva, suradnje sa drugim organizacijama, računovodstva, upravljanja ljudskim potencijalima...). Nakon izvršene selekcije i odabira najpovoljnijeg opisa posla šaljemo Vam člansku iskaznicu kojom ostvarujete sva prava člana Udruge propisana u Statutu Udruge.

 

Kontakt mobitel: 098 175 5784 (Alen Halilović)

 

udruga alfa albona alfa albona alen halilović mladi udruga