IAB 02
LC na Facebooku

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme ljetnih manifestacija

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme ljetnih manifestacija

13.6.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst i 8/13.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17. i . i 2/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacija Labin Art Republike, Fešte Petrova i Noći Grada Labina.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME MANIFESTACIJA 16. FEŠTA PETROVA I NOĆ GRADA LABINA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJA LABIN ART REPUBLIKE

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 21. lipnja 2018. u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.   

poziv petrova javna površina