Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za usluge izrade Studije prihvatnih kapaciteta Grada Labina

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za usluge izrade Studije prihvatnih kapaciteta Grada Labina

14.2.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Naručitelj Grad Labin pokrenuo je postupak jednostavne nabave za uslugu izrade Studije prihvatnih kapaciteta Grada Labina, a za koju sukladno članku 12. stavku 1. alineji 1.a) Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmetne nabave manja od 200.000,00 kn bez PDV-a. Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Labina“ broj 7/17.). Poziv se sukladno Odluci Gradonačelnika o početku postupka jednostavne nabave objavljuje na web stranicama Grada Labina. 

Foto: LCturizam poziv studija privatnih kapacitera labin grad labin