[POZIV] Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Izvorno Hrvatsko

[POZIV] Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Izvorno Hrvatsko

16.1.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Ravnatelj Zaklade "Izvorno hrvatsko" raspisuje natječaj za dodjelu sredstava Zaklade "Izvorno hrvatsko" za 2012. godinu.

Zaklada "Izvorno hrvatsko" dodijelit će sredstva:

  1. radi poticanja istraživačkog rada i inovatorstva u proizvodnji novih kvalitetnih i prepoznatljivih hrvatskih proizvoda
  2. radi povećanja proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta

Fond Zaklade "Izvorno hrvatsko" za 2012. godinu iznosi 150.000,00 kn.
Prijave na natječaj mogu predati članice Hrvatske gospodarske komore koje argumentirano obrazlože razloge za dodjelu sredstava. Sredstva se dodjeljuju jednokratno, najviše do 50.000,00 kn po projektu.

II KRITERIJI DODJELE SREDSTAVA

Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir kandidata za dodjelu sredstava su:

  • konkretni učinci iz čl. I koji se primjenjuju u proizvodnji ili se namjeravaju primijeniti 
  • kvantificirane racionalizacije u proizvodnji kod primjene inovativnih tehnologija 
  • izvozni učinci, povećanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta koji su rezultat točaka 1. i 2. članka I.

Kandidati za dodjelu sredstava dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija:

  • ispunjen obrazac za prijavu na natječaj                                                                                         
  • opis projekta, odnosno prijedlog realizacije projekta i procjenu potrebnih sredstava koji opravdavaju zahtjev za dodjelu sredstava
  •  izvadak iz sudskog registra (kopija)

III ADRESA NA KOJU SE ŠALJU PRIJAVE

Natječaj je objavljen na internetskoj stranici HGK.

Prijave za dodjelu sredstava dostavljaju se od dana objave natječaja do 27. siječnja 2012. godine na adresu:
Zaklada "Izvorno hrvatsko"
N/p Renata Patarčić, tajnica Zaklade
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
s naznakom "Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Izvorno hrvatsko za 2012. godinu".
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 01 4606 759 ili 01 4606 705, gđa. Renata Patarčić, tajnica Zaklade "Izvorno hrvatsko".

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Odluku o dodjeli sredstava donosi Zakladna uprava. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na osnovi konačne odluke o dodjeli i iznosu sredstava s odabranim korisnikom sredstava predsjednik Zakladne uprave zaključuje Ugovor o dodjeli sredstava Zaklade u pisanom obliku. Ukoliko korisnik sredstava ne iskoristi sredstva u periodu od godine dana, a u skladu sa zaključenim Ugovorom, isti je sredstva dužan vratiti na račun Zaklade.

Obavijest o dodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici HGK 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Prilozi:
Prijavni obrazac


HGK

 

 

izvorno hrvatsko hgk natecaj