Poziv na edukaciju o Mjeri M04; podmjeri 4.1. i 4.2. Programa ruralnog razvoja RH - Besplatna edukacija u vijećnici Općine Sveta Nedelja

Poziv na edukaciju o Mjeri M04; podmjeri 4.1. i 4.2. Programa ruralnog razvoja RH - Besplatna edukacija u vijećnici Općine Sveta Nedelja

5.2.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

LAG „Istočna Istra" u utorak 10. veljače 2015. godine organizira edukaciju povodom raspisivanja natječaja o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvod.

            Edukacija će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja s početkom u 17:30 sati.

            Edukaciju će voditi konzultantantice tvrtke Adviso d.o.o. za projektiranje i zaštitu okoliša gđa. Sandra Anić i gđa. Vesna Hajdarević.

            U prvom dijelu predavanja predstaviti će se LAG „Istočna Istra" i LEADER pristup, nakon čega će predavačice održati edukaciju o podmjerama 4.1 i 4.2 u obliku powerpoint prezentacije i interaktivne rasprave sa polaznicima edukacije (pitanja i odgovori). Edukacije su koncept radnog materijala koji se zasniva na informiraju o samim Mjerama, usporedbi sa prethodnim IPARD programom popraćeno savjetima konzultanata sa iskustvom.

 

            U drugom dijelu edukacije s početkom u 19:00 sati gđa. Cinzia Zubin, voditeljica Područnog ureda za Istru Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) predstaviti će linije/programe kreditiranja EU korisnika Programa ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.

 

            Zbog bolje organizacije molimo da prijavu izvršite na telefon 052/851-173 ili na e-mail info@lag-istocnaistra.hr do ponedjeljka 9. veljače 2015. godine.

            Edukacija je besplatna za sve sudionike.

 

           

            »Ova edukacija sufinancirana je iz EU pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru LEADER. Sadržaj ovog oglasa je isključiva odgovornost LAG-a "Istočna Istra" i ne odražava nužno stajališta Europske unije«.

 

DNEVNI RED EDUKACIJE

  

Mjesto: Nedešćina 103, Nedešćina, vijećnica Općinskog vijeća Općine Sv. Nedelja

Vrijeme: utorak, 10.2.2015. godine u 17:30

 

 

 

 

  

17:30 - 17:45

  • Predstavljanje LAG-a „Istočna Istra" i LEADER pristupa

 

17:45 - 19:00

  • Predstavljanje Mjere M04 - podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvod
  • Koraci prilikom pripreme i izrade projekta
  • Korištenje sustava Agronet (on line aplikacija)

 

19:00 - 20:00

  • Predstavljanje Programa kreditiranja EU korisnika programa ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

 

20:00 - 20:30

  • Rasprava (pitanja i odgovori)

 

 

 

LAG Istočna Istra

 

 

lag lag istočna istra sandra anić vesna hajdarević gospodarstvo edukacija IPARD