POZIV GRAĐANIMA petak 6. 11. 2015. - PREZENTACIJA KONCEPTA GOSPODARENJA OTPADOM I ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

POZIV GRAĐANIMA petak 6. 11. 2015. - PREZENTACIJA KONCEPTA GOSPODARENJA OTPADOM I ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

5.11.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

U organizaciji komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin i trgovačkog društva Labin Stan d.o.o. u petak 6. studenog 2015. godine u vremenu od 9-12 sati na Trgu labinskih rudara, održati će se prezentacija koncepta gospodarenja otpadom i energetske obnove zgrada na području grada Labina.

1. MAJ d.o.o. Labin je u suradnji s Gradom Labinom pokrenuo niz aktivnosti s ciljem uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom i implementacije primarne selekcije na čitavom području. Sve te aktivnosti podržane su od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vidu sufinanciranja sa 40 % vrijednosti nabavljene opreme. Iz okvira brojnih aktivnosti koje 1. MAJ d.o.o. Labin provodi za područje Grada Labina posebno se može istaknuti uspostava sustava postavljanjem seta tipiziranih spremnika, uspostava prikupljanja korisnog otpada na kućnom pragu (model „ od vrata do vrata") te promicanje edukativnih radionica o važnosti selektiranja otpada.

U okviru osnovnih aktivnosti kojima se bavi poduzeće Labin stan d.o.o. za istaknuti je upravljanje i održavanje stambenih zgrada na području Grada Labina i Općine Raša. U posljednje vrijeme Labin stan d.o.o. usmjerio je svoje aktivnosti na energetsku obnovu višestambenih zgrada uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini do 40% opravdanih troškova ulaganja u energetsku učinkovitost . U okviru tih poslova Labin stan d.o.o. prijavljuje zgrade koje ima na upravljanju na tri natječaja koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , na natječaje za sufinanciranje energetskih pregleda i izrade energetskog certifikata , natječaj za financiranje izrade projektne dokumentacije i na kraju na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada.

Prilikom prezentacije građani će imati prilike upoznati se sa nadolazećim aktivnostima komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. kao što je novo MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE koje služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva te terminima postavljanja u pojedinim naseljima. Biti će prezentirano i novo komunalno vozilo namijenjeno odvojenom prikupljanju otpada kao i „žute" kante koje će zamijeniti vrećice za prikupljanje plastične i metalne ambalaže u sustavu „od vrata do vrata". Sve će biti popraćeno i emisijom Radio Labina pod nazivom „Radio reciklaža" u terminu od 11:30 do 12 sati.

Stoga se pozivaju građani da nas posjete u predviđenom terminu od 9 do 12 sati na Trgu labinskih rudara te se informiraju o aktivnostima komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin i aktivnostima poduzeća Labin stan d.o.o. te mogućnostima prijave svoje zgrade na FZOEU   i benefitima koje takva obnova donosi.

 

Prvi maj d.o.o. 

 

prezentacija prvi maj komunalno otpad energetska učinkovitost obnova zgrade nekretnine