Prvi maj M - Prvi maj

Poziv građanima na prezentaciju gradskih razvojnih projekata

Poziv građanima na prezentaciju gradskih razvojnih projekata

6.5.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U utorak 10. svibnja 2016. godine s početkom u 17,00 sati u polivalentnoj dvorani u Gradskoj knjižnici u Labinu, Rudarska 1a, održat će se prezentacija gradskih projekata  redoslijedom kako slijedi:

 

- Investicijske dokumentacije za pripremu i provedbu investicijskog projekta izgradnje Doma za starije osobe u Labinu  koja sadrži ključne demografske značajke Grada Labina i usporedbu s Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom te Programske smjernice i Studiju izvedivosti (opravdanost, isplativost i  održivost projekta),

 

- Projekta rekonstrukcije ulaza u stambeno-turističko naselje Rabac sa mogućim spojem na Ulicu G. Martinuzzi i Cresku ulicu i

 

- Varijantnih rješenja obilaznice starogradske jezgre Labina u pravcu prema južnim dijelovima Labinštine (Duga Luka - Sveta Marina – Ravni).

 

Pozivaju se gradski vijećnici i zainteresirani građani Labina da prisustvuju prezentaciji kojom ih želimo pobliže upoznati s ovim projektima značajnim za razvoj Labina. Dom za starije osobe je složen i financijski zahtjevan projekt, ali ujedno i projekt koji je građanima Labina nužno potreban. Upravo je Investicijska studija sa Studijom izvedivosti onaj dokument koji daje odgovore na moguće načine izvršenja projekta sa prikazom troškova u njegovom budućem radu i mogućom cijenom koju će plaćati korisnici.

 

Trasa buduće obilaznica starogradske jezgre već dugi niz godina predmet je rasprava kako građana tako i struke. Jedan od razloga te rasprave je i osjetljivost prostora u kojem se ta obilaznica planira posebno s aspekta utjecaja na starogradsku jezgru koja sa svojim vrijednim zelenim padinama čini zaštićenu spomeničku cjelinu. Stoga se pristupilo razradi varijantnih rješenja obilaznice starogradske jezgre Labina kao jedan od koraka prema potvrđivanju postojećih prometnih rješenja iz važećeg Prostornog plana ili donošenja odluke o novim trasama temeljem kojih bi se pristupilo izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije.

 

Ulaz u stambeno-turističko naselje Rabac u obliku u kojem je danas sigurno ne udovoljava potrebama jedne turističke destinacije kao što je Rabac. Stoga smo nakon zatvaranja benzinske stanice Rabac pristupili razradi projekta rekonstrukcije postojećeg raskrižja sa hortikulturnim uređenjem zelenih površina, uređenjem manjeg parkirališta i potrebnom turističkom i drugom signalizacijom.

 

Vjerujemo da će se građani Labina odazvati ovom pozivu jer Vaše mišljenje i rasprava o predloženim rješenjima u bitnome doprinosi da konačan rezultat prezentiranih projekata bude kvalitetniji i u skladu sa interesima građana Labina, a time i Grada Labina kao jedinice lokalne samouprave.

razvojni projekti zaobilaznica starogradske jezgre poziv