Povećane naknade vijećnicima Općine Sveta Nedelja

Povećane naknade vijećnicima Općine Sveta Nedelja

30.6.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Politika

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održanoj u ponedjeljak, vijećnici su sa devet glasova „za“, pet protiv i jednim suzdržanim donijeli Odluku o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Naime novom Odlukom vijećnička naknada povećana je sa dosadašnjih 300,00 na 500,00 kuna. Novu Odluku komentirao je jedino vijećnik Mladen Vlačić kazavši kako je u trenutnoj situaciji neprimjereno da se povećavaju naknade. Vijećnici su također izglasali Odluku o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Sveta Nedjelja.

I kod te odluke došlo je do povećanja, odnosno koeficijenti su vraćeni na razinu prošlogodišnjih. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Elio Stepančić izdvojio je kako je Vijeće u lipnju 2009. godine donijelo Odluku o smanjenju koeficijenata, što je jučer vraćeno u prijašnje stanje. Primjerice plaća pročelnika više neće iznositi 8.853,00 kune već će se vratiti na prvotnu, 9.283,00 kune. Naknade načelnika, zamjenika i predsjednika Općinskog vijeća ostaju nepromijenjene.

Foto: ilustracija,Posao.hr

 

 

naknada plaća sveta nedjelja vijećnici elio stepančić