Potrebna dorada Pravilnika o davanju stanova u najam Općine Kršan

Potrebna dorada Pravilnika o davanju stanova u najam Općine Kršan

23.11.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnicima Općine Kršan na uvid je dan i prijedlog Pravilnika o davanju stanova u najam. Pravilnikom su propisani uvjeti koje moraju ispunjavati podnositelji zahtjeva te kriteriji po kojima se boduju podnositelji zahtjeva. Postupak za davanje stanova u najam pokreće Općinski načelnik po utvrđivanju mogućnosti raspolaganja stanom te objavljivanjem natječaja. Uz zahtjev za dodjelu stana podnositelj mora priložiti više od deset isprava i dokaza, za što se većina vijećnika složila da je previše.

Nepotrebnim smatraju ovjereni prijepis podataka o radnom stažu upisanom u radnu knjižicu. Vijećnici su zatražili i podatak o stambenom fondu kojim Općina raspolaže te uvid u podmirenje obveza najmoprimaca. Predsjednik Općinskog vijeća, Zdravko Vidak predložio je da Pravilnik ide na doradu.

 

stan kršan nekretnine