POSTUPANJE INSPEKCIJA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA U TVORNICI ROCKWOOL

17.1.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Za tvornicu Rockwool još uvijek je na snazi mjera privremene obustave probnog rada koju je nakon utvrđenih nepravilnosti donijelo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Tvornica će moći nastaviti probni rad nakon što ispuni slijedeće uvjete: izmjeni i dopuni građevinsku dozvolu, uspostavi monitoring i uskladi se s uvjetima iz Studije utjecaja na okoliš.

Podsjećamo, tvornica kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. je nakon dobivenih potrebnih dozvola prijavila početak probnog rada za 17. rujna 2007. Dužina probnog rada određena je glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole. U slučaju tvornice Rockwool probni rad može trajati 6 mjeseci. Probni rad prethodi izdavanju uporabne dozvole, to je period u kojem se testiraju postrojenja kako bi se moguće negativne pojave na vrijeme uočile i otklonile. Nakon probnog rada  Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva obavlja  tehnički pregled i ukoliko u sklopu tehničkog pregleda tvornica zadovolji norme zaštite okoliša i gradnje može dobiti uporabnu dozvolu. Ako norme nisu zadovoljene ne može se izdati uporabna dozvola što znači da se ne može započeti s radom. Navedene norme usklađene su s EU direktivama.

 

Inspekcija zaštite okoliša nadzire rad tvornice Rockwool od samog početka probnog rada i u dosadašnjim nadzorima nakon uočenih nepravilnosti donosila je rješenja kojima je naloženo ispravljanje nepravilnosti i ujedno su podnesene tri odgovarajuće prijave nadležnim sudovima zbog kršenja Zakona o otpadu i Zakona o zaštiti okoliša. Objedinjeni nadzor Građevinske inspekcije i Inspekcije zaštite okoliša obavljen je 21. i 22. studenoga 2007. i u njemu je utvrđeno da se tvornica kamene vune Rockwool odnosno jedan njezin dio gradi protivno konačnoj odnosno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli. Na temelju članka 299 Zakona o prostornom uređenju i gradnji Građevinska inspekcija je naredila zatvaranje gradilišta tvornice. Naredba se odnosi i na pokusni rad kao završnu fazu građenja.