Postavljena nova rasvjeta na dva dječja igrališta

Postavljena nova rasvjeta na dva dječja igrališta

28.1.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dva dječja igrališta, popularna okupljališta roditelja s djecom ovih su dana dobili nove stupove javne rasvjete.

Radi se o dječjim igralištima u ulici Zelenice gdje su postavljena dva rasvjetna stupa te igralištu u naselju Kature, na adresi Prilaz Vala 17 gdje su odrađeni radovi i montiran je jedan stup javne rasvjete.

Radovi su uključivali potrebne iskope, betonažu temelja stupova, polaganje potrebnih kablova te montažu rasvjetnih stupova visine šest metara sa LED rasvjetom.

Sveukupna procijenjena vrijednost ova dva zahvata je 28.931,00 kn + PDV, a radove je odradilo trgovačko društvo Elektra d.o.o. Labin.

Radovi su financirani iz Programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2020. godinu. Grad Labin nastavkom ovakvih ulaganja u dječja igrališta omogućava sigurniji i duži boravak djece i roditelja na igralištima.

rasvjeta dječje igralište infrastruktura