Porezna uprava još tri dana zaprima prijave

Porezna uprava još tri dana zaprima prijave

27.2.2015. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Posljednja tri dana, u kojima je moguće podnošenje godišnjih poreznih prijava, Porezna uprava je produžila radno vrijeme ispostava, kako bi mogli predati prijave svi koji to žele ili moraju. Tako danas ispostave rade do 19 sati, sutra u subotu do 15 sati, a u ponedjeljak do 19 sati. Tko ne želi čekati u redu može poslati i preporučenom poštom, ali je bitno da je poštanski štambilj od veljače, odnosno 1. ili 2. ožujka te da pošalje u ispostavu Porezne uprave koja je nadležna za mjesto u kojem je porezni obveznik boravio veći dio prošle godine. Tko je zbog bolesti spriječen može podnijeti i nakon 2. ožujka, ali kašnjenje mora dokumentirati bolničkim nalazima. Inače, neke pošte u Istri rade do 20 sati, sat vremena duže nego Porezna uprava.

Tko mora predati

Prijavu moraju predati oni koji su lani ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca istodobno, zatim oni koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti za koju se on utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga te oni radnici čiji poslodavac (ili sam isplatitelj) nije uplatio porez na dohodak. Prijavu moraju podnijeti i umjetnici koji su iskoristili 55 posto priznatih paušalnih izdataka te ratni vojni invalidi koji su koristili porezne olakšice. Prijavu treba podnijeti rezident Hrvatske ako je izaslan na rad u inozemstvo po nalogu tuzemnog poslodavca te član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada od domaćeg ili inozemnog brodara ako je plovio manje od 183 dana. Izuzetak su ratni vojni invalidi koji mogu djelomično popuniti prijavu, a dohotke mogu, ali i ne moraju prijaviti, ovisno o tome isplati li im se ili ne.

Tko dobiva povrat

Na povrat poreza imaju pravo oni kojima se porez na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 12 posto, a istovremeno su ostvarili drugi dohodak po kojem je plaćen porez po stopi od 25 posto; oni kojima je bar jednu plaću isplatio HZZO ili nisu primili jednu ili više plaća, te oni koji lani nisu iskoristili osobne odbitke za uzdržavanje člana ili članove obitelji. No, uzdržavani član može biti samo onaj čiji je prošlogodišnji oporezovani dohodak manji od 11.000 kuna, a to je bruto iznos. Porezni obveznici mogu dobiti povrat temeljem dobivene dividende. Naime, svaki dioničar ili vlasnik udjela u nekoj tvrtki koji je lani dobio i lipu dividende ista mu je oporezovana. Podnošenjem godišnje porezne prijave moguće je ostvariti povrat poreza za naplaćen porez za dividendu do 12 tisuća kuna.

Oporezivi dio plaće moguće je umanjiti ako se u poreznoj prijavi prijavljuju darovanja. Tu olakšicu ostvaruju porezni obveznici koji su lani darovali u naravi ili na žiro-račun u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe. Olakšicu je moguće ostvariti do visine dva posto primitaka ostvarenih u 2013. godini i temeljem toga se umanjuje dohodak u 2014. koji se prijavljuje u godišnjoj poreznoj prijavi.

Prijava više ne donosi povrat poreza onima koji žive u brdsko-planinskom području jer su takva područja u međuvremenu ukinuta. (P. GREGOROVIĆ)

porezna uprava porez