Pola milijuna za projekt obnove rudarskog kupatila

Pola milijuna za projekt obnove rudarskog kupatila

24.1.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin prijavljuje projekt naziva prenamjena zgrade „Velikog kupatila“ u sklopu rudarsko - industrijskog kompleksa „Pijacal“ na otvoreni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije naziva „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“.


Ovim Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a kojima mogu sufinancirati izradu projektno-tehničke dokumentacije svojih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.


Jedan je to od najavljivanih poziva iz Mehanizma za oporavak i otpornost kojeg Grad Labin ponovno dočekuje u potpunosti spreman s potrebnom dokumentacijom te prijavljuje projekt za sufinanciranje procijenjene vrijednosti oko pola milijuna kuna.


Specifičan cilj projekta kojeg se prijavljuje  je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade „Velikog kupatila“ u HUB kreativne industrije, koja predstavlja preduvjet za početak implementacije i fizičke realizacije projekata odnosno obnove ovog kompleksa.


Prenamjenom i obnovom  zgrade „Velikog kupatila“ u HUB kreativne industrije znatno će doprinijeti zapošljavanju u novim sektorima odnosno tranziciji iz industrija s visokim emisijama ugljika u kreativne industrije usmjerene na razvoj MSP-ova iz sektora IKT, stvaranje novih zelenih zanimanja, start-up projekte i akceleraciju razvoja brzorastućih mladih tvrtki.


Ciljne skupine su mala i srednja poduzeća, start-up poduzeća te udruge koje djeluju u području kreativnih industrija.


Opći cilj projekta je postizanje tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu odnosno prelazak na zeleno gospodarstvo što će se postići revitalizacijom napuštenih i neiskorištenih objekata industrijske baštine rudarsko-industrijskog kompleksa Pijacal.


Ukupni procijenjeni iznos troškova potrebnih za pripremu i fizičku realizaciju projekta procjenjuje se na 30 milijuna kuna, a nakon natječaja za sufinanciranje projektne dokumentacije, očekuju se i slični natječaji za sufinanciranje same obnove i prenamjene prostora.


Zanimljiva je sama povijest našeg rudarskog kompleksa koji je obuhvaćen terminom Pijacal (od tal. piazzale, u značenju trga, omeđene prostrane površine). Izgradnja kompleksa započela je u razdoblju od 1938. do 1942. godine. Rudarsko - industrijski kompleks čine izvozni rudarski toranj „Šoht“ s toplom vezom i podzemne jamske prostorije, arhitektonski sklop upravne zgrade s centralnom garderobom rudara i kupaonom, lamparnom, kemijskim laboratorijem, elektroradionom, prostorom strojne obrade i skladištem, te ambulantom i mrtvačnicom, zatim glavnim i pomoćnim izvoznim strojem, starom i novom trafostanicom, kompresorskom stanicom, zgradom hladnjaka, skladištem pijeska i tehničkih plinova, bravarija, stolarska radiona te nešto sjevernije i termocentralom.


Izvozni rudarski toranj „Šoht“ s toplom vezom izgrađen je u razdoblju od 1935. do 1938. godine. Od nekadašnjeg okna Podlabin sačuvani su izvozni toranj s toplom vezom i podzemne jamske prostorije na nivou hodnika Krapan, te osnovna obilježja izvornih struktura jame i ulaza u okno. Pijacal je uvršten u spomenike kulture i unesen u nacionalni registar.


Rudarstvo je kao najznačajnija gospodarska grana u povijesti Labinštine odigralo ključnu ulogu u sveukupnom razvoju i definiciji identiteta Grada. Stoga je prenamjena rudarske baštine u gospodarsko – turističke namjene prilika Grada Labina da iskoristi ovu vrijednu baštinu za daljnji gospodarski razvoj grada te da generator razvoja gospodarstva i radnih mjesta u prošlosti postane generator razvoja u budućnosti.


Grad Labin je proveo i provodi brojne projekte vezane uz revitalizaciju i valorizaciju svoje bogate rudarsko-industrijske baštine. Otvaranje gradske knjižnice integrirane u autentični ambijent rudarskoga nasljeđa te renovacija simbola grada labinskog Šohta (bespovratnim sredstvima EU, projekt MINE TOUR, Interreg V-A Slovenija – Hrvatska) prvi su veći koraci na putu prema zacrtanom cilju.


Revitalizacija i prenamjena zgrade „Velikog kupatila“ te ugradnja dizala u labinski Šoht daljnji su koraci na tom putu.rudarska baština obnova eu fondovi veliko kupatilo