Pojašnjenje vezano uz objavljeni Natječaj za prodaju nekretnine – stambeno-poslovna građevina u nizu u Labinu, G. Martinuzzi 14

Pojašnjenje vezano uz objavljeni Natječaj za prodaju nekretnine – stambeno-poslovna građevina u nizu u Labinu, G. Martinuzzi 14

23.2.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, dana 13.02.2019. godine objavio je Natječaj KLASA: 940-01/18-01/182 URBROJ: 2144/01-03/03-19-19 za prodaju stambeno - poslovne građevine u nizu u Labinu, G. Martinuzzi broj 14, u cjelini – u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Labin upisana kao k.č. 354 (ulica G. Martinuzzi, zgrade, površine 54 m2) upisana u zk.ul. 1410 k.o. Labin – Presika a sastoji se od tri posebna dijela:

1. suvlasnički dio: 50/100 etažno vlasništvo (E-1) – s kojim je povezano pravo vlasništva na posebni dio nekretnine: stan na prvom katu, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupatila i terase, ukupne površine 38,96 m2, te drvarnica u prizemlju, desno.

2. suvlasnički dio: 18/100 etažno vlasništvo (E-2) – s kojim je povezano pravo vlasništva na posebni dio nekretnine: prostor u prizemlju, lijevo, koji se sastoji od jedne prostorije, ukupne površine 14,00 m2.

3. suvlasnički dio: 32/100 etažno vlasništvo (E-3) -  s kojim je povezano pravo vlasništva na posebni dio nekretnine: prostor u prizemlju, desno, koji se sastoji od jedne prostorije, ukupne površine 24,81 m2.

Obzirom na brojne upite potencijalnih kupaca vezano za dugovanje koje je osigurano založnim pravom na teret k.č. 354 upisane u zk.ul. 1410 k.o. Labin – Presika - 1. suvlasnički dio: 50/100 etažno vlasništvo (E-1), ističemo kako slijedi:

Grad Labin prodaje nekretninu k.č. 354 upisanu u zk.ul. 1410 k.o. Labin – Presika (koja se sastoji od tri posebna dijela) po početnoj cijeni od 277.300,00 kuna.

Međutim, kako je i u samom tekstu natječaja navedeno, na teret k.č. 354 upisane u zk.ul. 1410 k.o. Labin – Presika - 1. suvlasnički dio: 50/100 etažno vlasništvo (E-1) – stan na prvom katu, upisano je pravo zaloga u korist: RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Pazin. Visina dugovanja osiguranog založnim pravom iznosi sveukupno 57.605,99 kn i radi se o fiksnom iznosu na koji se ne plaćaju kamate. Iznos do 57.605,99 kn uplaćuje se u korist računa navedenih u obavijesti Ministarstva financija – Porezna uprava, Područni ured Pazin KLASA: UP/I-415-02/99-01/254 URBROJ: 513-07-18/2018-26 od 28. studenog 2018. godine.

Nadalje, prema dopisu Općinskog državnog odvjetništva u Puli-Pola iznos na ime troška postupka osiguranja iznosi 1.000,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 04.11.2004. godine do isplate. Dakle, na iznos od 1.000,00 teku kamate i one su za razdoblje od 04.11.2004. do 28.01.2019. godine iznosile 1.717,24 kn. Iznos od 1.000,00 kn uvećan za zatezne kamate uplaćuje se u korist državnog proračuna.

Dakle, Grad Labin prodaje nekretninu k.č. 354 k.o. Labin – Presika s uknjiženim teretom prava zaloga što znači da će kupac nakon što Gradu Labinu isplati kupoprodajnu cijenu i zaključi Ugovor o kupoprodaji nekretnine, postati vlasnikom nekretnine na kojoj je i nadalje uknjiženo naprijed navedeno pravo zaloga u korist RH, Ministarstva financija – Porezna uprava, Područni ured Pazin.

Brisanje prava zaloga obveza je novog vlasnika nekretnine.


prodaja grad labin nekretnine zdrade stari grad labin