Poglavarstvo Grada Labina dalo pozitivno mišljenje na izvještaj Državnog Ured za Reviziju

Poglavarstvo Grada Labina dalo pozitivno mišljenje na izvještaj Državnog Ured za Reviziju

6.8.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na jutros održanoj sjednici gradskog poglavarstva razmatrano je Izvješće Državnog ureda za reviziju- Područnog ureda Pazin po obavljenoj redovitoj kontroli financijskih izvještaja i poslovanja Grada Labina za proteklu godinu. Poglavarstvo je prihvatilo dano mišljenje, te ukupni nalaz prosljeđuje na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina. U gradskom Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju vode se postupci utvrđivanja zemljišta nužnog za uporabu postojećih više stambenih građevina. Budući da se najveći broj tih zahtjeva odnosi na građevine koje se nalaze u Labinu te je u tim postupcima Grad Labin stranka u postupku kao vlasnik zemljišta na kojem su te građevine sagrađene, Poglavarstvo Grada Labina donijelo je Zaključak kojim se  prilikom tih postupaka treba poštivati članak 84.

Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike, kojim je utvrđeno da  zemljište nužno za uporabu postojećih stambenih građevina veće gustoće čini zemljište pod građevinom.

Državni ured za reviziju izvještaj sjednica Poglavarstvo Labin presika urbanistički plan