Pismo namjere Raške Drage d.o.o Općini Sveta Nedelja

Pismo namjere Raške Drage d.o.o Općini Sveta Nedelja

7.6.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Raška Draga d.o.o uputila je Pismo namjere Općini Sveta Nedjelja. Siniša Jelovčić, potpisnik pisma izdvojio je kako imaju u vlasništvu parcelu na području općine veličine 162 hektara koja je prema kartografskom prikazu postojećeg Prostornog plana označena kao ostalo poljoprivredno tlo. Jelovčić je naveo kako su kao vlasnici zemljišta naručili izradu Idejno prostorno-programske Studije razvoja Središnjeg dijela Raške doline. Studija obrazlaže i cijelu ideju projekta i definira namjenu prema područjima i to poljoprivredni dio, stočarstvo te turističko-rekreacijski dio.

Na posljetku Pisma namjere Jelovčić izdvaja kako se parcela prema postojećem Prostornom planu uređenja nalazi u području posebnih uvjeta korištenja i ograničenja te traže suglasnost za projekt i pokretanje razvoja doline, a koja zbog ograničavajućih prostorno-planskih dokumenata kroz obvezu izrade PP-a područja posebnih obilježja značajnog krajobraza za dio kanjona Raše od Šumbera do Mosta Raše sprječava daljnji razvoj. Suglasnost bi se koristila kao pokretač izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja značajnog krajobraza za dio kanjona kako bi Županija mogla pokrenuti proces izrade plana. Vijećnici nisu željeli na brzinu odlučiti o davanju Suglasnosti Raškoj Dragi te su točku skinuli s dnevnog reda kako bi pribavili dodatne podatke za kvalitetniju raspravu.    

raška draga d.o.o raša poljoprivredno zemljište prostorni plan