"PIJACAL" U LABINU / Autori uputili apel struci: Ispitati odgovornost Sanje Cvjetko u odbacivanju nagrađenog projekta

"PIJACAL" U LABINU / Autori uputili apel struci: Ispitati odgovornost Sanje Cvjetko u odbacivanju nagrađenog projekta

29.11.2016. // Novi list // Objavljeno u kategoriji Kultura

Nagrađeni dizajneri i arhitekti  smatraju da su izigrana njihova prava,  a   ako su promjene zbog kojih je njihov projekt odbačen tolike  da  nije moguće koristiti njihov   ili neki drugi rad s već provedenog natječaja tada  bi,  ističu,   jedino  ispravno bilo  raspisati   novi   urbanističko-arhitektonski  natječaj
 
Autori višestruko nagrađene labinske knjižnice – dizajneri i arhitekti Damir Gamulin, Margita Grubiša, Igor Presečan i Ivana Žalac – uputili su Udruženju hrvatskih arhitekata, Hrvatskoj komori arhitekata te svim lokalnim strukovnim udruženjima apel kojim upozoravaju na potencijalnu opasnost devastacije kulturne baštine i povredu svojih prava zbog nepoštivanja instituta javnog natječaja kod obnove rudarskog kompleksa »Pijacal« u Labinu.
 
Arhitekti su apel uputili nakon četiri mjeseca uzaludnog čekanja da im Grad Labin pismenim očitovanjem argumentira zbog čega je odustao od njihova projekta multimedijalnog kulturnog centra za koji su nagrađeni na javnom arhitektonskom natječaju temeljem kojeg su projektirali i gradsku knjižnicu, a zahtijevaju da se zbog upletenosti u ovaj slučaj preispita i odgovornost predsjednice Udruženja hrvatskih arhitekata Sanje Cvjetko Jerković.

 

Zbog sumnje da se kao koordinatorica projekta »KOVA« i savjetnica labinskog gradonačelnika Tulija Demetlike za obnovu rudarske baštine ogriješila o pravila strukovne etike, projektanti pozivaju sudove časti strukovnih udruženja da o tome iznesu svoj stav na dobrobit svih hrvatskih arhitekata.
Novi list je o ovom slučaju pisao ljetos nakon prezentacije projekta »KOVA«, što je novo ime za projekt revitalizacije labinskog rudnika koji je do tada bio poznat pod nazivom »Podzemni grad«. Promjena naziva, ali i koncepta obnove rudnika uznemirila je voditelja Labin Art Exspessa Deana Zahtilu, koji je na prezentaciji shvatio da Grad namjerava stvoriti klasičan rudarski muzej pod zemljom umjesto pravog podzemnog grada, što je ideja koju je LAE razvijao više od dvadeset godina. Naime upravo ova udruga inicirala je zaštitu i obnovu rudarskog kompleksa u kojem je vlastitim sredstvima obnovila prostor Lamparne, pretvorivši ga u prvi nezavisni kulturni centar u Hrvatskoj.

 

Neprimjereno obavještavanje

Osim ovog, Zahtilu je zapanjilo i saznanje da je Grad od zagrebačke arhitektice Branke Petković naručio novi idejni projekt multimedijalnog kulturnog centra u nadzemnom dijelu rudarskog kompleksa, koji su već izradili autori knjižnice, a kojem je sada pridružen i prostor Lamparne za koju se predlaže povrat u prijašnje stanje nakon što je u njezinu obnovu uloženo više od pet milijuna kuna.

Iako je Zahtila godinama bio dio projektnog tima za revitalizaciju rudnika i redovito kontaktira s labinskim gradonačelnikom, o ovim promjenama nije znao ništa, jer tvrdi da je iz projekta isključen otkad je gradonačelnik formirao radnu skupinu za obnovu rudnika na čije čelo je postavio arhitekticu Sanju Cvjetko Jerković, rođenu Labinjanku koja živi i radi u Zagrebu, a koja se otkad je postala savjetnicom Tulia Demetlike pojavljuje kao autor više projekata obnove rudarske baštine u Raši i Labinu.

Na krajnje neprimjeren način o promjeni planova obaviješteni su i projektanti knjižnice koji su u lipnju inicirali sastanak s labinskim gradonačelnikom da bi se dogovorili o nastavku suradnje na projektu MKC-a, ali ih je poput hladnog tuša dočekala vijest da se suradnja raskida. Rečeno im je da Grad više nije u mogućnosti nastaviti izradu projekta temeljem prvonagrađenog natječajnog rada, jer je u međuvremenu promijenjen obuhvat i program zadatka pa je novo idejno rješenje naručeno od arhitektice Branke Petković.

Projektanti su vijest primili s nevjericom, jer im je u svim prijašnjim kontaktima najavljivan nastavak rada na projektu. Autori natječajnog rada nisu dobili uvid u novo rješenje, a ni pismeno očitovanje o prekidu suradnje, iako im je obećano do 18. srpnja 2016. godine.

Promjena nema

Međutim, na temelju informacija iznesenih na javnoj prezentaciji projekta »KOVA«, kasnije objavljenih u medijima, shvatili su da programskih promjena praktički nema, jer su svi predviđeni sadržaji, od kojih je najveći multifunkcionalna dvorana MKC-a bili predmetom ranije provedenog natječaja, i to pretežno njegovog obvezujućeg dijela.

Natječaj je, naime, imao i anketni, neobavezni dio kojim je traženo rješenje za uređenje vanjskog prostora »Pijacala«, kao i za prostor lamparne koja je fizički povezana s prostorom velikog rudarskog kupatila namijenjenog MKC-u. Sada je obuhvat promijenjen tako što je od arhitektice Petković naručeno novo rješenje za prostor kupatila i lamparne, a svemu su priključena i dva naknadno otkupljena prostora u suterenu iste građevine koja je zaštićeno kulturno dobro.

Autori natječajnog rada smatraju da su na ovaj način izigrana njihova prava, a ako su promjene zaista tolike da nije moguće koristiti prvonagrađeni ili neki drugi rad s već provedenog natječaja tada bi, ističu, jedino ispravno bilo raspisati novi urbanističko-arhitektonski natječaj s obzirom na vrijednost arhitektonske baštine kao nositelja rudarskog identiteta grada Labina. Grad Labin, međutim, i to želi izbjeći, pa je u Prostornom planu ukinuo obavezu raspisivanja natječaja za prenamjenu ove građevine i projekt planira provesti kroz postupak javne nabave.

Afirmacija natječaja

Sastanku na kojem su o tome obaviješteni prisustvovala je i Sanja Cvjetko Jerković, koja ove odluke Grada ne smatra spornima, iako se, kako ističu projektanti, ukidanje obaveze raspisivanja javnog natječaja direktno kosi s dokumentom »Apolitika«, što ga je 2012. usvojila Vlada RH. Ovaj strateški dokument kojim su definirane arhitektonske politike do 2020. godine, izrjekom se zalaže za afirmaciju arhitektonsko-urbanističkih natječaja kao provjerene metode kojom se osigurava kvaliteta javnih zahvata u prostoru. S obzirom da ga je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i Komorom arhitekata izradila upravo UHA, arhitekti se pitaju je li Sanja Cvjetko Jerković zaista prava osoba na mjestu predsjednice te udruge.

U apelu upućenom strukovnim udruženjima ističe se i podatak da je arhitektica Branka Petković članica stručnog savjeta UHA-e, da je za izradu pripremne dokumentacije za obnovu rudnika već utrošeno milijun kuna, a da je Sanji Cvjetko Jerković osim poslova koordinatora projekta »KOVA« povjerena i izrada idejnog rješenja prenamjene podzemnog dijela rudnika te prenamjene zgrade toplane u kulturno-društveni centar.

Uzimajući u obzir te činjenice, arhitekti apeliraju da se preispita djeluje li predsjednica UHA-e u interesu svih kolega, poštuje li najbitnije strateške dokumente i osnovne odredbe struke te Kodeks strukovne etike Hrvatske komore arhitekata. Ovaj Kodeks jasno nalaže zaštitu javnog interesa, zabranu pogodovanja po bilo kojoj osnovi, obavezu poštivanja autorskih prava, izbjegavanje sukoba interesa, zabranu poslova koji bi utjecali na nepristrano djelovanje u struci, obvezu obavještavanja kolega prilikom preuzimanja posla i traženje odobrenja za korištenje autorstva, zabranu činjenja izravne štete kolegama, kao i druga postupanja među kojima je i zabrana zlouporabe položaja radi pribavljanja poslova, sudjelovanja u raspoređivanju poslova ili utjecaja na naručitelja kod izbora izvršitelja stručnih usluga. Iako Sanja Cvjetko Jerković nije članica Komore hrvatskih arhitekata, projektanti smatraju da osoba koja ne poštuje ova pravila ne može voditi ni Udruženje hrvatskih arhitekata.

Na fotografiji: Damir Gamulin, Ivana Žalac, Margita Grubiša i Igor Presečan

Pijacal Labin šoht L.A.E. XXI Grad Labin projekt KOVA dizajneri arhitekti Gradska knjižnica Labin boćalište autori nagrade spor kompleks rudnik apel