Otvorena obnovljena Crkvica Sv. Marije Magdalene

Otvorena obnovljena Crkvica Sv. Marije Magdalene

25.7.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Na dan Svete Marije Magdalene, u petak, 22. srpnja 2011. godine prigodnom svečanosti i  Svetom misom otvorena je Kapela Sv. Marije Magdalene. Crkvica datira iz 14. st. i  bila je pod patronatom obitelji Scampicchio, te je istovremeno služila i kao grobna kapela. Unutrašnjost kapele  oslikana je freskama datiranim u 14. i kasno 15. st. Kapela je obnovljena sredstvima Regije Veneto, Ministarstva kulture i Grada Labina. Cjelokupna investicija iznosila je 361.934,19 kn

 

Izvršeni su radovi na sanaciji  konstruktivnog dijela  crkve (izvedena je drenaža oko objekta, rekonstrukcija krova i zamjena drvene krovne konstrukcije trijema ) ožbukano je pročelje i obnovljeni su zidovi u okolišu. Još predstoje radovi u unutrašnjosti crkve (pod, oltar, prvaza faza restauratorskih radova).

 

Građevinske radove izvodila je tvrtka KAPITEL d.o.o. iz Žminja – vlasnik Branko Orbanić, dok je  restauratorske radove izveo je Toni Šaina iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, a radove je stručno nadzirao Valter Zulijani  i Konzervatorski odjel Pula.

Grad Labin je posljednjih desetak godina pomno ulagao u obnovu i zaštitu kulturne baštine. Tako je obnovljen dio bedema starogradske jezgre i šetnice Aleja velikana, ulaže se u redarsku baštinu na Pijacalu, obnovljena je crkvica Sv. Mikule na Katurama. Ove godine saniran je  dio krova trijema crkve Sv. Marije Tješiteljice u Ulici A. Negria, a priprema se dokumentacija za crkvu Sv. Kuzme i Damjana te gradski zvonik koji su kao projekti kandidirani za sufinanciranje prema Ministarstvu kulture, naglasio je labinski gradonačelnik Tulio Demetlika.

 

crkvica sveta marija magdalena misa željko zec restauracija