Otvoren FLAG natječaj za ulaganja u ribarstvo

Otvoren FLAG natječaj za ulaganja u ribarstvo

24.9.2020. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 23. rujna 2020. godine objavljuje 3. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu  (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 3.1.1. u okviru odobrene LRSR za projekte čija je svrha ulaganje u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe.

Područje FLAG-a Alba obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 520.000,00 EUR odnosno 3.858.140,00 HRK.

Najviši iznos javne potpore po projektu: 450.000,00 EUR odnosno 3.338.775,00  HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 10.000,00 EUR odnosno  74.195,00 HRK.

Prijavitelji mogu biti: Privatna poduzeća (trgovačka društva) ili obrti u sektoru ribarstva ili akvakulture; lokalne samouprave i pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Prema kategoriji prihvatljivi su prijavitelji mikro, mala ili srednja poduzeća.

 Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su:

1.      Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje stacionarnih objekta/prostora za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje stacionarnih objekata/ prostora za konzumaciju lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture (najmanje 50% ponude hrane);

2.      Nabavu i/ili opremanje montažnih/mobilnih ribarnica (kontejnerskog tipa, specijalizirano vozilo za prodaju ribe – tzv. „ambulantna“ prodaja);

3.      Promidžbene aktivnosti i vidljivost

 
Prijave projekata podnose se od dana 22.10.2020., a najkasnije do dana 04.12.2020.godine na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba, Rudarska 1, 52 220 Labin.

„Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.“


FLAG

flag lokalna akcijska grupa u ribarstvu flag natječaj