Općine Pićan i Kršan objavile poziv za predlaganje kandidata za općinska javna priznanja

Općine Pićan i Kršan objavile poziv za predlaganje kandidata za općinska javna priznanja

21.6.2023. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

emeljem članka 17. Statuta Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09., 05/13., 02/18., 05/20., 02/21.). te članka 13. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan, Komisija za dodjelu javnih prizanja Općine Kršan dana 16. lipnja 2023. objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Kršan – izbor Počasnog građanina te za dodjelu Godišnje Nagrade Općine Kršan

Rok za podnošenje prijedloga: 30. lipnja 2023.


U privitku: Javni poziv za podnošenje prijedloga  


***

Općinsko vijeće Općine Pićan dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Javna priznanja i počasti Općine Pićan su:

Plaketa Općine Pićan
Nagrada Općine Pićan
Priznanje počasnog građanina Općine Pićan
Zahvalnica Općine Pićan.
Plaketa Općine Pićan dodjeljuje se pojedincima, poduzećima, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, državnim tijelima i drugim institucijama i službama sa ili van područja Općine, kao i stranim državljanima, organizacijama ili institucijama, za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine, a posebice za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

Nagrada Općine Pićan se dodjeljuje pojedincima kao godišnja nagrada za zasluge, rezultate ili doprinose koji su opisani u prethodnom stavku.

Priznanje Počasnog građanina Općine Pićan može se dodijeliti građaninu RH ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim, političkim, kulturnim, humanitarnim ili sportskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Pićan, ostvarivanju i razvoju demokracije u RH, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Javna priznanja Općine Pićan dodjeljuju se na Dan Općine Pićan.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja imaju Općinsko vijeće, radna tijela općine, načelnik, Komisija za dodjelu priznanja, te druge fizičke i pravne osobe.

Ovim putem Vas pozivamo da predložite kandidate za dodjelu priznanja!

Prijedlozi se dostavljaju Komisiji za dodjelu priznanja poštom na adresu: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan ili na e-mail martina.bilic@pican.hr, trebaju biti obrazloženi, a po potrebi i dokumentirani. Molimo Vas da uz Vaš prijedlog napišete i svoje kontakt podatke (mobitel/e-mail) kako bismo Vas mogli kontaktirati za sva eventualno potrebna objašnjenja. Svoje prijedloge možete slati najkasnije do 05. srpnja 2023. godine.

Komisija za dodjelu priznanja razmatra prispjele prijedloge, sastavlja konačan prijedlog s obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću. Odluku o dodjeli priznanja donosi Općinsko vijeće.


Foto: Pixabay, free

općina pićan općina kršan kršan javno priznanje