Općina Sveta Nedelja poziva vlasnike šuma na iskazivanje interesa

Općina Sveta Nedelja poziva vlasnike šuma na iskazivanje interesa

22.2.2021. // Sv-nedelja.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Općina Sveta Nedelja poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa u pogledu šumskog zemljišta za privođenje poljoprivrednoj svrsi, uz uvjet da se radi o pojedinom zemljištu koje je uključeno u šumskogospodarsko područje, a po načinu uporabe je u katastru upisano kao oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, ribnjak, trstik i močvara koje u naravi predstavlja neobraslo šumsko zemljište, šikaru u kojoj dominira grmlje, šibljak ili garig te koje se nalazi izvan ili u rubnom dijelu šumskog kompleksa i koje se bez narušavanja stabilnosti šumskog ekosustava može privesti poljoprivrednoj proizvodnji, može se izdvojiti iz šumskogospodarskog područja.


Iskaz interesa može se dostaviti na mail: info@sv-nedelja.hr zaključno sa danom 03. ožujka 2021. godine.


Obrazloženje


U tijeku je postupak e-savjetovanja o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu čije se donošenje očekuje u prvoj polovici 2021. godine.


Prijedlog izmjena članka 3. predviđa da se pojedino zemljište koje je uključeno u šumskogospodarsko područje, a po načinu uporabe je u katastru upisano kao oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, ribnjak, trstik i močvara koje u naravi predstavlja neobraslo šumsko zemljište, šikaru u kojoj dominira grmlje, šibljak ili garig te koje se nalazi izvan ili u rubnom dijelu šumskog kompleksa i koje se bez narušavanja stabilnosti šumskog ekosustava može privesti poljoprivrednoj proizvodnji, može izdvojiti iz šumskogospodarskog područja.


Obveza Hrvatskih šuma d.o.o. je izrada prijedloga popisa zemljišta koje se može izdvojiti iz šumskogospodarskog područja. Obzirom da se radi o obimnom poslu Uprava šuma Podružnica Buzet pozvala je jedinice lokalne samouprave na iskazivanje interesa na način da im se dostavi popis šumskog zemljišta za privođenje poljoprivrednoj proizvodnji za koje se smatra da je u skladu sa prethodno navedenim uvjetima.


općina sveta nedelja šume nekretnine