Općina Raša u prvih šest mjeseci u plusu od 2,5 milijuna kuna + službeni izvještaj

Općina Raša u prvih šest mjeseci u plusu od 2,5 milijuna kuna + službeni izvještaj

16.9.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Raša u prvih je šest mjeseci ove godine ostvarila 6.805.877 kuna prihoda ili 52,81 posto godišnjeg plana. U istom razdoblju rashodi su iznosili 5.805.129 kuna, odnosno 45,04 posto godišnjeg plana.

U raškom proračuna je tako za šest mjeseci ostvaren višak prihoda od nešto više od milijun kuna. S obzirom da je prošle godine zabilježen proračunski višak od 1.583.734 kune, u prvih šest mjeseci tekuće godine bilježi se višak od 2.584.482 kuna. Rečeno je to na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća Raše prilikom razmatranja polugodišnjeg ostvarenja proračuna.

 

 

Dvanaestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Raše, održanoj 15. rujna 2014., prisustvovalo je svih 13 vijećnika. Vijećnici su po prvi put zasjedali koristeći se prijenosnim tablet računalima, odnosno elektroničkim umjesto papirnatim materijalima. 

Na zasjedanju su donijeti slijedeći akti:

1. Odluka o uređenju prometa na području općine Raša. Odluka se, između ostalog, dotiče nove regulacije prometa u naselju Raša, a najveća je novina da će određene, dosad dvosmjerne ulice postati jednosmjerne s obilježenim parkirnim mjestima. Krajnji je cilj da se nogostupi oslobode od vozila, a sve zbog sigurnosti pješaka i djece, istaknuli su predstavnici tvrtke N.P.N. iz Brseča, izrađivača Projekta prometnih rješenja. Odluka je usvojena s 12 glasova "za" te jednim suzdržanim.

2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela (JUO) Općine Raša. Ta se Odluka nadovezuje na raniju Odluku o ustrojstvu JUO-a, kojom su ukinute tri unutarnje ustrojstvene jedinice (odsjeka) te Pravilnik o unutarnjem redu JUO-a s novom sistematizacijom radnih mjesta. Odluka o koeficijentima odražava složenost i odgovornost radnih mjesta. Odluka je donijeta jednoglasno.

3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) Sv. Marine. Izrada plana provodit će se istodobno s izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU) Općine Raša. UPU podrazumijeva stvaranje planskih preduvjeta za kvalitetnu izgradnju u naselju Sv. Marina sa svom infrastrukturom, a posebice preduvjeta za uređenje ugostiteljsko-turističkog područja. Područje obuhvata UPU-a proteže se na oko 27 hektara unutar zaštićenog obalnog područja mora. Odluka je donijeta jednoglasno.

4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) Koromačna. Izrada plana provodit će se istodobno s izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU) Općine Raša. UPU podrazumijeva stvaranje planskih preduvjeta za urbanu sanaciju i kvalitetan razvoj naselja Koromačno sa svom infrastrukturom.
Područje obuhvata UPU-a proteže se na oko 12,7 hektara unutar zaštićenog obalnog područja mora. Odluka je usvojena jednoglasno.

5. Jednoglasno je usvojen Polugodišnji izvještaj o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine. Načelnica Glorija Paliska Bolterstein istaknula je da su u prvih šest mjeseci ove godine prihodi i primici ostvareni u iznosu od 6,8 milijuna kuna ili 52,8 posto godišnjeg plana, a rashodi u iznosu od 5,8 milijuna ili 45 posto godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak od milijun kuna, a s obzirom na to da je u 2013. godini ostvaren "plus" od 1,58 milijuna kuna, Općina Raša bilježi ukupan višak od 2,58 milijuna. 

"Ostvareni rezultati govore o potpunoj, vrlo odgovornoj i kontinuiranoj politici upravljanja proračunskim sredstvima: s jedne strane o dobrom i realnom planiranju prihoda, a s druge, kada je riječ o rashodima, o politici dobroga gospodara", stoji u izvještaju općinske načelnice.

6. Jednoglasno je usvojen Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

7. Članstva u Odboru za komunalne poslove razriješen je Klaudio Blažina, umjesto kojega je izabran Klaudio Bastijanić. U istom Odboru je umjesto još ranije razriješenog člana Marina Glavičića izabran Bojan Gobo.

Sanja Dobrić je na vlastiti zahtjev razriješena članstva u Komisiji za dodjelu priznanja, a umjesto nje izabran je Danijel Fonović.

U Odbor za sport i kulturu izabrani su Lorena Kogej (predsjednica), Ramo Mujanović, Mladen Bajramović, Danijel Fonović i Moreno Šišović (članovi).

U Odbor za socijalnu skrb izabrani su Sanja Dobrić (predsjednica), Laura Faraguna i Tina Damijanić (članice).
 
 
 

općina raša raša financiranje proračun