Općina Raša u prvih šest mjeseci ostvarila 30% proračuna i smanjuje izdatke za igradnju i komunalnu infrastrukturu

Općina Raša u prvih šest mjeseci ostvarila 30%  proračuna  i smanjuje izdatke za igradnju  i komunalnu infrastrukturu

29.9.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dana 28. rujna 2009. godine održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Raša.

Na istoj je prihvaćeno Izvršenje Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1 .siječnja do 30. lipnja 2009. godine. U prvih šest mjeseci od planiranih prihoda u iznosu od 19.371.174,55 kuna izvršeno je 5.825.990,20 kuna ili 30,08%. Rashodi su od planiranih 19,371.174,55 kuna izvršeni u iznosu od 6.048.890,93 kune ili 31,23%.

Također je donijeta II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Raša za 2009. godinu. Istom su povećani prihodi sa 19.371.174.55 kuna na 20.621.729,77 kuna odnosno prihodi su povećani za 1.250.555,22 kune.

Pokrićem manjka prihoda iz 2008. godine u iznosu od 1.893.955,14 kuna raspoloživa sredstva iznose 18.727.774,63 kune i ona su raspoređena u posebnom dijelu Proračuna tako da predviđeni rashodi iznose 18.727.774,63 kune i manji su u odnosu na I Izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2009. godine za 643.399,92 kune.

 

Općinsko vijeće Općine Raša donijelo je i Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, a kojim je inače planirana gradnja objekata i uređaja za javne površine, javnu rasvjetu, groblja, opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje izmijenjenog i dopunjenog Programa gradnje iznose 3.605.925,27 kuna što je u odnosu na ranije Programom gradnje planirana sredstva manje za cea 734.074,73 kune odnosno cea 16,91%.

Donijeta je i nova Odluka o osnivanju Radnih tijela Općinskog vijeća Općine Raša. Stalna radna tijela su komisije i odbori i to 7 komisija i 5 odbora. U odnosu na dosad važeću Odluku umjesto jednog Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i komunalne poslove formirana su dva i to Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, te Odbor za komunalne poslove.

 

općina raša proračun prihodi sjednica općinsko vijeće