Općina Raša poziva na prijavu štete od prirodne nepogode

Općina Raša poziva na prijavu štete od prirodne nepogode

8.9.2023. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Župan Istarske županije donio je dana 31. kolovoza 2023.godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode – tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom za područje Općine Raša KLASA: 920-04/23-01/06 URBROJ: 2163-01/11-23-02.

Općina Raša zaprimila je navedenu Odluku dana 6. rujna 2023. godine.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu: Zakon, „Narodne novine“ broj 16/19), pozivaju se svi na čijoj je imovini s područja Općine Raša nastala šteta od prirodne nepogode – tuče da podnesu prijavu štete Općini Raša.

 

Napominje se da štetu moraju prijaviti i oštećenici koji su već preliminarno prijavili štetu.

 

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

dodatak obrascu PN za prijave na građevini,
preslika osobne iskaznice,
preslika kartice žiro računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv),
preslika ugovora o zakupu/posjedovni ili vlasnički list ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje vlasništvo,
za prijavu štete na poljoprivredi dokaz o upisu u OPG upisnik i ARKODE upisnik
za prijavu štete na pokretnini – osobnim automobilima policijsko izvješće o nastaloj šteti ili obrazac izjave svjedoka kojom će se potvrditi da se određeni automobil doista nalazio na području Općine Raša dana 21.07.2023. godine odnosno 22.07.2023.godine,
fotodokumentacija oštećenja.
 

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i naziv OPG-a.

U vezi prijava štete na građevinama – prijaviti se mogu samo zakoniti objekti.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-pošte: opcina-rasa@pu.t-com.hr  te osobno u pisarnicu Općine Raša ili poštom na adresu Općine Raša „za prijavu štete-tuča“, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša.

 

Prijave se primaju do četvrtka, 14. rujna 2023. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.
Više ovdje

općina raša prijava štete elementarna nepogoda kiša naqknada štere