Općina Raša: Objava Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu za 2017. g. koje provode udruge

Općina Raša: Objava Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu  za 2017. g. koje provode udruge

10.1.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Općina Raša dana 10. siječnja 2017. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2017. g. koje provode udruge. 

Natječaj je objavljen u skladu s Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša, a slijedom Odluke Općinske načelnice o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa javnih potreba u sportu.
 
 
Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti. 

Za samu prijavu na natječaj koristite dokumente iz priloga pod rednim brojevima od 1 do 6.
 
 
rasa.hr
 
 
 

sufinanciranje općina raša raša sport