Općina Raša: Izvještaj s 15. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općina Raša: Izvještaj s 15. redovne sjednice Općinskog vijeća

22.12.2018. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine, održalo je 15. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti.

Jednoglasno je donijeta Odluka o pristiglim prigovorima tijekom javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Raša.

Jednoglasno je donijeta Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Raša.

Jednoglasno je donijeta Odluka o korištenju sredstava komunalne naknade.

Jednoglasno je donijet Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2019. godinu. Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u ukupnoj vrijednosti od 650.000,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2019. godinu. Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u ukupnoj vrijednosti od 2.405.000,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2019. godinu. Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u ukupnoj vrijednosti od 2.405.000,00 kuna 942.000,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Program javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2019. godinu. Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u ukupnoj vrijednosti od 2.405.000,00 kuna 125.000,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Program javnih potreba u sportu Općine Raša za 2019. godinu. Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u ukupnoj vrijednosti od 2.405.000,00 kuna 510.000,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Proračun Općine Raša za 2019. godinu s Projekcijom za 2020. i 2021. godinu. Predloženim Proračunom Općine Raša za 2019. godinu planirano je ostvarenje prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 16.050.075,56 kuna. Procijenjeni raspoloživi prihodi iz prethodne godine iznose 1.400.000,00 kuna. Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 17.450.075,56 kuna.

Jednoglasno je donijeta Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2019. godinu.

Jednoglasno je donijet Plan upravljanja nekretninama Općine Raša za 2019. godinu.

Jednoglasno je donijet Plan davanja koncesija na području Općine Raša za 2019. godinu. Planom je predviđena dodjela. Planirano je dodijeliti jednu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na rok od 5 godina.

općina raša raša sjednica općinsko vijeće glorija paliska proračun