Općina Raša - obavijest udrugama: Uvrštenje u programe javnim potreba za 2016. godinu

Općina Raša - obavijest udrugama: Uvrštenje u programe javnim potreba za 2016. godinu

15.9.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Raša obavještava sve udruge i druge neprofitne organizacije da će se od ove godine promijeniti sustav raspisivanja javnih poziva i natječaja za uvrštenje u programe javnih potreba za 2016. godinu. Naime, za razliku od dosadašnjeg načina dodjele sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama, kada su se natječaji i javni pozivi za financiranje u narednoj godini objavljivali tijekom rujna tekuće godine, od ove godine će, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, biti objavljen Natječaj za kandidiranje programa i projekata za uvrštenje u programe javnih potreba Općine Raša za 2016. godinu, kojem će prethoditi donošenje godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za 2016. godinu.

Navedeni Natječaj će biti objavljen u roku od mjesec dana po donošenju Proračuna Općine Raša za 2016. godinu. Objava natječaja biti će realizirana putem mrežnih stranica Općine Raša i Ureda za udruge Vlade RH.

Razlog ovakvoj promjeni je taj da je Vlada RH donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), a koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine.

Navedenom Uredbom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode. Uredbom je u čl. 1. propisano da kriterije, mjerila i postupke iz Uredbe na odgovarajući način, između ostalih, primjenjuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno sponzoriraju udruge, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.
Nadalje, Uredba nalaže, da svaka dodjela sredstava iz proračuna Općine Raša morati biti temeljena na strateškim dokumentima Općine, a ukoliko takav dokument ne postoji onda Županije ili Države.
 
 
rasa.hr
 
 

udruge općina raa javni poziv financiranje