IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
Janja Švić 200
Zita Švić 170
Antun Selar 120
Daniela Vretenar 120
Agata Kiković 110
Martina Lukšić 110
Rinat Pamić 110
Noemi Slivar 110
Nina Smoković 110
Ilenija Baćac 100
Ivana Bilić 100
Vedran Lukšić 100
Stefani Čeh 90
Melina Marija Kiković 80
Daniel Vretenar 80
Ivana Jakačić 70
Ena Piglić 70
Ani Švić 70

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan, u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Kada bude formirana i objavljena konačna Rang lista, svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Predsjednica Komisije za stipendiranje
Martina Bilić