Općina Pićan: Natječaj za prodaju nekretnine u Marišću

Općina Pićan: Natječaj za prodaju nekretnine u Marišću

12.1.2021. // Pićan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15), te članka 4. Odluke o prodaji nekretnine („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/20) dana 11. siječnja 2021.g. Načelnik Općine Pićan raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Foto: LC Labin.com

općina pićan marišće vodogradnja nekretnina kuća prodaja