[OPĆINA PIĆAN] Natječaj za dodjelu UČENIČKIH stipendija za školsku 2019./2020. godinu

[OPĆINA PIĆAN] Natječaj za dodjelu UČENIČKIH stipendija za školsku 2019./2020. godinu

27.8.2019. // Pićan.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Temeljem članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan br. 6/18) i članka 6. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 23. kolovoza 2019. godine donosi

O  D  L  U  K  U
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem
na području Općine Pićan za školsku godinu 2019./2020.

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Pićan u školskoj godini 2019./2020.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na ženski i muški rod.

Članak 2.

Opći uvjeti koje učenik mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije su:

  • da je državljanin RH, što potvrđuje domovnicom,
  • da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje posljednjih šest (6) mjeseci, što potvrđuje uvjerenjem o prebivalištu,
  • da ima status redovitog učenika, što potvrđuje potvrdom obrazovne ustanove,
  • da ne prima drugu stipendiju, što potvrđuje osobnom pismenom izjavom. Cijeli NATJEČAJ OVDJE


natječaj stipendije učeničke stipendije općina pićan