Općina Kršan sufinancirat će prijevoz učenika

Općina Kršan sufinancirat će prijevoz učenika

29.9.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem članka čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i čl. 34. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09), razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Kršan, Općinski načelnik Općine Kršan dana 28. rujna 2009. godine donosi

 

 Z A K L J U Č A K

 1. Općina Kršan sufinancirati će dio troškova mjesečne vozne karte učenika 1. - 4. razreda srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Kršan na autobusnim linijama tvrtke ''''''''AUTOTRANS'''''''' d.o.o. Rijeka, za razdoblje listopad 2009. - lipanj 2010. godine, na način da:

 - tvrtka ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka na punu cijenu mjesečne vozne karte osigura popust u iznosu od 50% pune cijene,

- roditelji učenika odnosno učenici od 1. - 4. razreda srednjih škola - korisnici mjesečne vozne karte na autobusnim linijama tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka sudjeluju u kupovini mjesečne vozne karte sa iznosom od 100,00 kn po pojedinom učeniku, a temeljem predočenja osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu te potvrde o redovitom upisu u srednju školu,

- Općina Kršan, uzimajući u obzir st. 1. i 2. članka 1. ovog zaključka, obvezuje se podmiriti preostali iznos cijene mjesečne vozne karte.

 2. Troškovi mjesečne vozne karte iz članka 1. st. 3 ovog zaključka Općina Kršan podmirivati će temeljem dostavljenog mjesečnog računa (obračuna) tvrtke ''''''''AUTOTRANS'''''''' d.o.o. Rijeka, dok će se navedena sredstva osigurati u Proračunu Općine Kršan za 2009. odnosno 2010. godinu, stavka ''''''''Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola''''''''.

 3. Zadužuje se tvrtka ''''''''AUTOTRANS'''''''' d.o.o. Rijeka da prilikom dostave računa (obračuna) troškova mjesečne vozne karte obvezno navede ime i prezime učenika odnosno roditelja - kupca mjesečne vozne karte, relaciju kao i točnu adresu odnosno prebivalište kupca.

 4. Ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici Općine Kršan kao i na oglasnoj ploči Općine Kršan.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

krsan.hr

sufinanciranje prijevoz učenika kršan općina kršan načelnik općine kršan načelnik autotrans