Općina Kršan pristupa izradi 6. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Općina Kršan pristupa izradi 6. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Kršan

15.4.2019. // Kršan.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

 

O B A V I J E S T

o Izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

               

               Temeljem Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 05/19.)  započela je izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 6/02, 1/08, 18/10, 14/12, 23/12 -pročišćeni tekst; 6/14, 11/14 – pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela, 6/17, 07/17 - pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela).

             Detaljne informacije o tijeku izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na mrežnoj stranici Općine Kršan na web adresi: www.krsan.hr.

kršan ppu općine kršan općina kršan prostorni plan uređenja prostorni plan