Općina Kršan omogućuje podnošenje zahtjeva povodom rođenja djeteta putem digitalne usluge e-Novorođenče

Općina Kršan omogućuje podnošenje zahtjeva povodom rođenja djeteta putem digitalne usluge e-Novorođenče

5.10.2021. // Kršan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Kršan s Ministarstvom pravosuđa i uprave potpisala Sporazum te da je od listopada 2021. verificirana mogućnost korištenja digitalne aplikacije e–Novorođenče koja korisnicima s područja općine Kršan omogućuje podnošenje zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta. 

 

Slijednom navedenog roditelji od 4. listopada 2021. mogu zahtjev za  jednokratnu novčanu pomoć podnijeti:

 

- prilikom prijave novorođenog djeteta u matični ured, u kojem slučaju će matičar upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te, ukoliko ispunjavaju uvjete, putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti Općini Kršan zahtjev na rješavanje,

- prijavom u sustav e-Građani, kroz uslugu e-Novorođenče u nekoliko klikova.

 

Temeljem članka 22. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan Pravo na jednokratnu novčanu pomoć stječu otac ili majka novorođenog djeteta i to u iznosu od 4.000,00 kn za prvorođeno dijete te po tisuću kuna više za svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji.

 

Pravo na pomoć iz st.1. pripada roditelju – podnositelju zahtijeva, ukoliko ima prebivalište najmanje posljednje 2. (dvije) godine od rođenja djeteta na području Općine Kršan, uz uvjet da i novorođeno dijete ima prebivalište na području Općine Kršan i da roditelj koji nema prebivalište na području Općine Kršan dostavi dokaz da nije ostvario pravo iz čl.22. u JLS  u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

 

Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava iz toč.1. mora se podnijeti u roku 1 godine od rođenja djeteta.

 

Prednost podnošenja zahtjeva za ostvarenjem prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta putem usluge e-Novorođenče je što roditelji ne moraju (više) dolaziti osobno ili poštom dostavljati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već sve mogu učiniti na jednom mjestu prilikom prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani kroz usluge e-Novorođenče.

 

*Zahtjevi se  i dalje mogu podnositi elektronskim putem (opcina-krsan@pu.t-com.hr),  putem pošte na adresu: Blaškovići 12, 52232 Kršan ili osobnom predajom

 

kršan općina kršan e-novorođenče