Općina Kršan: Objava javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u 2017.g.

Općina Kršan: Objava javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u 2017.g.

3.1.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 16/15), Općina Kršan, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u 2017. godini

 

               Sukladno članku 23. Uredbe u prilogu je dostavljena cjelokupna natječajna dokumentacija, a uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju, koja se nalazi u Popisu priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, kako slijedi:

- Dokaz o registraciji udruge (izvadak iz registra ili adresu elektroničke baze podataka),

- Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine i siječanj-rujan 2016. godine

- Zapisnik sa posljednje Godišnje skupštine,

- Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,

- Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,

- Prijavitelji koji nisu registrirani na području Općine Kršan, ali obavljaju djelatnost na području Općine Kršan uz prethodno navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i popis korisnika s prebivalištem na području Općine Kršan.

 Rok za podnošenje prijava je 03. veljače 2017. godine.

 

 

Dokumentacija na krsan.hr

 

 

kršan udruge javni poziv financiranje