Prvi maj M - Prvi maj

Općina Kršan ima očuvani ruralni način života

Općina Kršan ima očuvani ruralni način života

30.12.2017. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Kultura

- Sve je krenulo prije tri godine od strateškog dokumenta Plana ukupnog razvoja Općine Kršan, preko Akcijskog plana temeljem kojeg je lokalna zajednica donijela strategiju prijave na EU fondove, a rezultiralo je potpisivanjem ugovora u Vladi RH, ove godine, pod nazivom Čuvar Istarskog razvoda. Općini Kršan dodijeljeno je tek nešto manje od milijun kuna za obnovu i revitalizaciju Kaštela Kršan.

Dvije strategije, brendiranje destinacije i upravljanje kulturnom baštinom, nastavak su započe priče i nužne u cilju revitalizacije Kaštela Kršan, iznio je zamjenik načelnika Općine Kršan Roman Carić na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća.

 

Turisti danas traže pravi doživljaj

Konačni prijedlog studija pripremio je samostalni konzultant iz Pule Robert Baćac.

- Što brendiranje Kršana znači, kad za Kršan ne postoji jedan zajednički teritorij, već puno manjih i većih naselja. Općina je vrlo raznolika, a turizam je u ekspanziji te najbrže rastući gospodarski sektor od 2004. na ovamo. Turizam nije sam sebi svrha, ima ulogu međunarodne trgovine, predstavlja jedan od izvora prihoda za regije i zemlje koje ga sustavno i kontrolirano razvijaju. Globalno se širi i omogućava niz pogodnosti za lokalno gospodarstvo, zapošljava u raznim sektorima koji su direktno i indirektno povezani s turizmom, naglasio je Bačac.

 

- Buduća turistička kretanja obilježavat će prepoznatljive skupine turista, kao što su milenijalci, najveća skupina i najmlađa generacija s raspoloživim prihodima, a stvaraju trendove. Turisti danas traže doživljaj, a svaka regija želi biti vidljiva. Postavlja se pitanje kako to učiniti u svom okruženju. Upravo kroz brendiranje destinacije. Kršan gradi svoj identitet te treba isticati kao prednost očuvani ruralni način života. Na prvom su mjestu ruralne kuće za odmor, i još nekoliko, za Kršan vrlo specifičnih stvari. Najviše što destinacija može postići je turistička advokatura, tj, da ju reklamiraju sami posjetitelji, naglasio je Baćac.

 

Kršan ima bogatu raznolikost

Strategija upravljanja kulturnom baštinom obuhvaća samo kulturna dobra koja su upisana u registar kulturnih dobara, a naslijeđena su iz prošlosti. Kršan ima bogatu raznolikost na malom prostoru, to je bogata materijalna i nematerijalna kulturna baština. Obuhvaća i segment prirode gdje spada Park prirode Učka, a utječe i povoljan geoprometni položaj. Utvrđeno je loše stanje većine zaštićenih kulturnih dobara. Potom nema kvalitetnih turističkih i kulturnih događanja, poglavito izvan sezone. Stvaranje atraktivnih sadržaja, posebno u kulturnom turizmu, daje mogućnost korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova za valorizaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

 

- Uvijek valja pratiti zbivanja, jer prijetnja postoji od sve jače turističke konkurencije. Traga je na ovom dijelu ostavilo i višedesetljetno zanemarivanje razvoja turizma istočne Istre. Postoje administrativne i birokratske prepreke i često neprovedivi propisi dozvoljenih zahvata na kulturnim dobrima, zaključio je Bačac.

 

Nakon iscrpnog obrazloženja vijećnici su jednoglasno potvrdili svoje zadovoljstvo prihvaćanjem obije strategije. (K. ŠOŠTARIĆ-PERKOVIĆ)

 

 

 

 

kultura kršan općina kršan