Općina Kršan donijela Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, kojim nije zadovoljan vlasnik Bio Adrie Vladimir Licul

Općina Kršan donijela Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, kojim nije zadovoljan vlasnik Bio Adrie Vladimir Licul

6.6.2018. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Kršan je na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća, kao prva jedinica lokalne samouprave na Labinštini, donijela Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području općine. Programom je definirano da općina raspolaže s ukupno 1900 hektara državnog zemljišta,  ... više Radio Labin.
općina kršan kršan poljoprivredno zemljište nekretnine vladimir licul poljošprivredno zemljište u vlasništvu RH